Yoğunluk ne demektir?

Yoğunluk ne demektir?

yoğunluk trafik örneği

Yolun büyüklüğünü cismin hacmi olarak araba sayısını da cismin kütlesi olarak düşününüz. Aynı yolda, araba sayısı üçten sekize çıkarsa trafik yoğunluğu artar. Aynı hacimde ve daha büyük kütleye sahip olan cisimler, daha yoğundur. Aynı kütleye sahip cisimlerden hacmi büyük olanın yoğunluğu azdır. Örneğin, geniş bir yolda sekiz araba bulunsaydı trafiğin az yoğun olduğu söylenirdi. Buna göre bir maddenin yoğunluğunu anlamak için yalnız kütleye ve hacme bakmak yeterli değildir. İkisinin birlikte tek özellik olarak incelenmesiyle maddenin yoğunluğu anlaşılabilir.

Yoğunluk: Bir maddenin birim hacmindeki kütlesidir. Başka bir ifadeyle bir cismin kütlesinin cismin hacmine oranıdır. Bir maddenin yoğunluğu bulunurken aşağıdaki eşitlik formülü kullanılır. Kütlenin birimi gram (g), hacmin birimi cm3 olarak alınırsa yoğunluk birimi g/cm3 olur.

yoğunluk formülü

madde kütle yoğunluğu hesaplama

Yoğunluk, maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Her saf maddenin belli bir yoğunluk değeri vardır. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin 100 cm3 kütlesi ve yoğunluk değerleri verilmiştir. Yoğunluğu hesaplanan bir madde 7,80 g/cm3 bulunuyorsa bu madde demirdir. Yoğunluklarını bildiğimizde, maddeleri tanıyabiliriz. Örneğin, yukarıda küp şeklindeki maddenin yoğunluğunu 7 g/cm3 bulmuştunuz. Buna göre aşağıdaki tabloda yoğunluklar listesini kullanarak bu maddenin ne olduğunu bulunuz.

bazı madde yoğunlukları

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.