22. Etkinlik 2. Mahmut Neler Yaptı

22. 2. Mahmut Neler Yaptı Sosyal Bilgiler çalışma kitabı sayfa 57

Osmanlı devlet teşkilatının oluşmasında ve yeni bir toplum yapısının meydana gelmesinde şüphesiz ki II. Mahmut’un çok önemli bir yeri vardır. Bu nedenle II. Mahmut’un yapmış olduğu ça­lışmalar ile ilgili bir araştırma yapınız. Bu araştırmanızdan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• II. Mahmut’un gerçekleştirdiği askerî, toplumsal düzen, ekonomik alan ve devlet yapı­sı ile ilgili yenilik çalışmaları nelerdir?

• Ayanlarla Senedi İttifak imzalandı. İlk defa padişah otoritesini resmi olarak paylaşmış oldu.
• Askeri alanda yeni ocaklar kuruldu. Yeniçeri isyanı ile bu ocaklar başarılı olamasada Yeniçeri Ocağı kaldırılarak, Asakiri Mensure-i Muhammediye adında yeniden yapılanmış bir ordu kuruldu.
• Devlet yapısında ciddi değişimlere gidildi. Divan teşkilatı kaldırıldı. Bakanlıklar kuruldu.
• Müsadere yapma kaldırıldı.
• Karantina ve posta teşkilatını kurdu.
• İlk Nüfus sayımı gerçekleştirildi.
• Tımar sistemine son verildi.
• Kılık kıyafet düzenlmeleri yapıldı.
• Devlet dairelerine padişah portreleri asılmaya başlandı.
• İlköğretim zorunlu eğitim oldu.
• Orta dereceli okullar açıldı yurtdışına öğrenci gönderildi 

• II. Mahmut’un yenilik yapmak istemesinin sebepleri nelerdir?

3. selimin yanında yetişmiş, Islahat fikriyle yetişmiştir. Osmanlının hızla gerilemesini gördüğü için bu duruma bir son vermek için yenilikler yapmıştır.

• II. Mahmut yenilik çalışmalarını yaparken hangi sorunlarla karşılaşmış olabilir? Ne­den?

2. Mahmut askeri alanda yaptığı yeniliklere sürekli yeniçeri ocağı direnci ile karşılaşmış, ocağın isyanı ilk askeri ocak denemelerini durdurmuştu. Yeniçeri ocağını Vaka-i Hayriye denilen olayla kapatmıştır. Bu kanlı olay, 2. Mahmut’un ıslahatlarına olan direnci kırmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. pardon onu ksrdeşim yazmış özür dilerim bi kere sitenize bayıılddıım tekrar tekrar özür dilerim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.