Abaş Hatun Kimdir?

Abaş Hatun Kimdir? ABAŞ veya ABİŞ HATUN, salgurlu fars atabeglerinden Sâd’ın kızı (? Salgur 1287). Dedesi Ebu Bekir. Salgurlulann en büyük hükümdarlarındandı. Moğol kağanı ögeday Han tarafından kendisine Kutluğ Han unvanı verilmişti. Abaş Hatun’un babası Sâd hastalıklıydı, 1260 yılında tahta çıktı, fakat hükümdarlığının on yedinci günü öldü; yerine çocuk olan Muhammed geçirildi. Yeni hükümdar, annesi Terken Hatun’un naibe Üği altında 3 yıl tahtta kaldı, fakat bu süre sonunda öldü. Onun ölümünden sonra Terken Hatun ve taraftarları ile bazı Salgur beyleri arasında şiddetli taht mücadeleleri başladı. Sonunda Hulagu Han duruma el koydu ve bir ordu göndererek Abaş Hatun’u tahta getirdi, bir yıl sonra da kardeşi Mengli Timur ile evlendirdi ve Salgur ülkesini, Abaş Hatun namına moğol memurları idare etmeğe başladı.

Abaş Hatun’un ölümüyle, Salgurlu hanedanı sona erdi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.