Menteşezade Abdürrahim Efendi Kimdir?

Menteşezade Abdürrahim Efendi Kimdir? Osmanlı şeyhülislamı (Bursa, ?-Edirne 1716). Bursa’da mahkeme başkatibi Mehmed Efendinin oğlu, öğrenimine memleketinde başladı, İstanbul’da devam etti, önce müderrislik yaptı, sonra kadılık yolunu seçti. 1705’te İstanbul kadısı oldu, fakat bir süre sonra azledildi. Rumeli kazaskerliğine üç defa tayin edildi. Sonuncu tayininden on gün sonra da şeyhülislam oldu. Bir buçuk yıl kadar bu makamda kaldı.

Abdürrahim Efendi Fetvası adıyla meşhur Türkçe bir kitabı ve basılmamış risaleleri vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.