Abbasi Altını Nedir?

Abbasi Altını Nedir? Safevi hükümdarı  Şah 1. Abbas zamanında (1587-1628) basılmış gümüş İran sikkesi. (1 Abbasi = 2 Mahmudi = 4 Şahı  10 Bisti = 10 Kaz beki (bakır) = 200 Dinar’dır. Abbasi altını önceleri 7,7 gr. ağırlığındaydı.

Osmanlı padişahlarından Ahmed III zamanında (1703-1730), Kafkasya ve Azerbaycan yeniden fetholunarak Osmanlı ülkesine eklendikten sonra, Tiflis, Tebriz ve Revan’da Padişah namına sikkeler basılmıştı. Bu sikkeler o zamanlar İran’da geçer olan Abbasi’lere benziyordu; 28 kırat vezninde olanına 16 para değer konulmuştu. 1706 yılında Abbasi’ler (Basra’da 1 Abbasi = 40 akçe olmak üzere) vergilere kabul ediliyordu. 1737’de Abbasi’lerin ağırlıkları yavaş yavaş 4,66 gr.’a kadar düştü.

1736-1747’de Nadir Şah Rupi’yi (Nadiri) çıkardı; bunun ağırlığı 11, 534 gr.’dı; sikke 2,5 Abbasi’ye bedeldi. Fetih Alişah (1797-1834) idaresinde Abbasi’nin ve diğer değerlerinin darbı sona erdi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.