Abdal Musa Kimdir?

Abdal Musa Kimdir? (Abdal Musa Sultan da denir), Türk erenlerinden (XIV. yy.). Ahmed Yesevi fıkarası ve Hacı Bektaşi Veli mensubu. Anadolu’ya nereden geldiği bilinmiyor; kimine göre Kırk Abdal ile birlikte Buhara’dan, kimine göre Horasan’ın Hoy şehrinden. Bursa fethinde bulunduğu ve meşhur Geyikli Baba ile karşılıklı kerametler gösterdiği rivayet ediliyor. Müritleri arasında Kaygusuz Abdal’ın bulunduğunu ileri sürenler vardır. Rivayete göre, geyik biçimine girerek Kaygusuz’u peşine takan ve onu müritleri arasına alan Abdal Musa’ya Kaygusuz’un babası Teke beyi öfkelenmiş, onu ateşte yakmak istemiş, ama Abdal Musa müritleriyle beraber hiç korkmadan içine atlayıp ateşi söndürmüş. Elmalı’nın güneyinde, adına bir zaviye kurulmuş ve bu zaviye Bektaşiliğin önemli merkezlerinden biri olmuştur.

Abdalname, XV. y.yılda yaşayan, hurufi batıni inançlı şiirleriyle tanınmış Muhiddin Abdal’ın hece vezni ile yazılmış divanı, Abdal oğlan (Abdal da denir). Folk. Ortaoyunu tiplerinden biri. Abdal Oğlan, çeşitli orta oyununda sözleri, kıyafeti ve tavırlarıyla budalalık yaparak halkı güldürürdü.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.