Kaygusuz Abdal Kimdir?

Türk tasavvuf ozanı (XV. yy). Menkıbeye göre asıl adı Gaybi olan Kaygusuz Abdal, Alaiye (Alanya) Beyi’nin oğludur. Bir gün ava çıkar ve bir geyiğe rastlar; attığı ok geyiğe saplanınca geyik kaçar, o da arkasından kovalar. Geyik, Abdal Musa’nın tekkesine varır, Gaybi de arkasından tekkeye girer. Burada Abdal Musa’nın müridi olur. Sonra şeyhinin buyruğuyla Mısır’a gider, orada tekkesini kurar. Bektaşilik kurulduktan sonra Bektaşi erenlerinden sayılan Kaygusuz Abdal, Alevi Bektaşi edebiyatının kurucusu sayılmaktadır. Halk diliyle yazdığı nefeslerinde halkın ve kendisinin yoksulluğunu, ruhsal durumunu alaysı bir anlatımla dile getirmiştir. Şathiyelerinde, gerçeküstücü nitelikler göze çarpan Kaygusuz Abdal’ın başlıca yapıtları şunlardır: Divan (aruzlu şiirleri); Dolapname; Yasname (heceyle); Risalei Kaygusuz (tasavvufla ilgili düzyazı yapıt); Kitab-ı Dilgüşa Yahut Budalaname (düzyazı).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.