Abdülaziz İbni Suud Kimdir?

Abdülaziz İbni Suud Kimdir? (1887-1953), Suudi Arabistan meliki. Necit emiri sıfatıyla, 1902’de babası Abdurrahman’ın yerine geçti. Aynı yıl içinde, İbnürreşid’lerden başkent Riyad’ı geri aldı. İhvan tarikatçıları sayesinde, memleketin dokuz bölgesini otoritesi altında birleştirdi, tarikatçıları tarım kolonileri halinde yerleştirdi ve ordusunu da onlardan kurdu.

Birinci Dünya harbinde, Mekke şerifi Hüseyin’e karşı savaştı. İbnürreşid’lerin hâkimiyetini yıktı; 1924’te Hüseyin’i Mekke’den, oğlu Ali’yi de Cidde’den kovdu (aralık 1925); 1926 ocağında Hicaz, 1932’de Suudi Arabistan meliki oldu. Her ne kadar Haşimi ülkelerinden ve Yemen’den toprak talebinde bulundu ise de, bu yüzden barışı bozmadı. Ülkesi, Akabe körfezinden Yemen’e, güneyde İran körfezine ve Kuveyt’e kadar uzandı. Ordusunu, idaresini ve devletini modernleştirmeğe çalıştı. İkinci Dünya savaşından sonra, 1944 kuruluş protokolünü imzalamamış olmasına rağmen, 1945’te Arap birliğine katıldı. Amerikan şirketlerinin petrol kaynaklarını işletmesi sayesinde dünyanın en zengin adamlarından biri oldu; karşı durmalara rağmen memleketi bir hayli değişti.

Maskat sultanlığı (Bureymi vahası) meselesinden İngiltere ile arası açık olduğu için, yerine, 1932’den itibaren veliaht ilan edilmiş olan oğlu Suud geçti. Dış politikada, Amerika B. devletleriyle İngiltere arasında bir denge kurmaya çalıştı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.