Bahaullah Kimdir?

Bahaullah Kimdir? Bahailiğin kurucusu. Asıl adı Mirza Hüseyin Ali Nuri. Mazendera’lı Abbas Nuri’nin oğlu. 1817’de Tah-ran’da doğdu. İkaan adlı kitabında Bab’a inandığını ve ilk Babilerden olduğunu yazar. 1847’de, Babilerin Tahran’da Nasrüddin Şah’a düzenledikleri suikastta tutuklandı. Kardeş Yahya ile bir süre tutuklu kaldıktan sonra Bağdat’a sürüldü. Bab’ın haber verdiği, “Allah’ın açıklayacağı kimse’nin kendisi olduğunu ileri sürdü.

Bahaullah, Bağdat’ta bilginlerin ve halkın şikâyeti üzerine Osmanlı hükümeti tarafından İstanbul’a getirildi. Burada dört ay kaldı. Daha sonra yanındaki Babilerle birlikte Edirne’ye sürüldü. Kardeşi Yahya ile arası açıldı. Yahya müritlerini toplayarak Sultan Abdülaziz’in bir fermanıyla Kıbrıs’a geçti. Bahaullah ve taraftarları da, kimseyle görüşmemeleri ve propaganda yapmamaları şartıyla, Akka’ya sürüldüler. (1868). Baha, Akka’ya sürüldüğü tarihlerde 52 yaşındaydı. 1892’de kısa süren bir hastalıktan sonra Akka’da öldü ve oraya gömüldü.

Bahaullah’ın oğlu Abbas, Abdülbaha adını alarak babasının yerine geçti ve Bahailiği yaymaya başladı. Osmanlı devletinin iç ve dış buhranlarla uğraşması, Arabistan’ın OsmanlIların elinden çıkması bu bölgelerde Bahailik faaliyetinin rahatça yapılmasını sağlamıştır. Abbas 1921 ’de Hayfa’da ölünce yerine, büyük kızının oğlu Şevki geçti. Şevki 1957’de Londra’da öldü. Bahailerin idaresi bu zatın ölümünden sonra “Beyt-ül Adl Adalet Evi” denilen kurula geçti.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.