Abdullah Bin Hazım Kimdir?

Abdullah Bin Hazım Kimdir? Sahabe’den (öl. 693). Bazı hadisler rivayet etmiştir. Abdullah bin Âmir’in, Herat ve Serahs’ı fetheden ordularının kumandanıydı. Taberistan’ın yerli hanedanından Karin’i bozguna uğrattı (653). Bu başarısı üzerine Horasan valiliğine tayin edildi. Abdullah, Yezid’in halifeliğini tanımadı ve Mekke’de, kendini halife ilan eden Abdullah bin Zübeyr’e biat etti. Emevilere karşı ayaklandı; 672 yılına Kadar Horasan valiliğinde kaldı.

Abdülmelik’in büyük bir para mukabilinde kendisine biat etmesi teklifini reddettiği için üzerine gönderilen kuvvetlere Merv yakınında yenildi ve savaş meydanında öldü.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.