Abdullah Bin Tahir Kimdir?

Abdullah Bin Tahir Kimdir? Abbasi devlet adamı ve kumandanı (?, 798-Horasan 844). Halife Memun zamanında kumandan olarak büyük başarılar sağladı. 822 yılında Suriye valisi, aynı zamanda Emin Memun mücadelesinde Emin’e karşı gönderilen ordunun başkumandanı oldu. Kesin bir zafer kazandı ve Mısır valiliğine tayin edildi. Bu bölgeyi sükunete kavuşturdu. 827’de kardeşi Talha’nın ölümü üzerine Horasan valisi oldu. Abdullah bu eyaleti, babası Tahir bin Hüseyin’in vasiyetine uyarak bağımsız bir hükümdar gibi idareye başladı. Horasan valiliği sırasında en önemli icraatı Taberistan bölgesinde çıkan isyanı bastırmasıdır. Son siyasi faaliyeti ise Mutasım devrinin en meşhur Türk kumandanı Afşın’a karşı açtığı mücadeledir.

Afşin’in Halife yanındaki itibarını ve şöhretini kıskanarak bu büyük kumandanı yok ettirmeyi başardı. Devlet adamlığı ve kumandanlığı yanında iyi bir şair ve musikişinastı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.