Abisag Abisai Abisinya Abisko Abiskun Abisten Abiş Abişit (Nedir)

ABİSAG NEDİR? Davud’un ihtiyarlığında ona arkadaşlık eden Sunam’lı genç kadın.

ABİSAİ NEDİR? Davud’un yeğeni. Davud, Saül tarafından kovalanırken Abisai de onun yanındaydı. Kralı müdafaasız olarak yakaladığı gece de Davud’un yanında o vardı.

ABİSINYA NEDİR? (Coğrafya) Afrika’da bölge; Kızıldeniz ile Nil ırmağı arasında kalan. Atbara suyu ile kolları tarafından sulanan kuzeydoğu kesimine vaktiyle verilen ad.

ABİSKO NEDİR? İsveç’te turistik merkez; Laponya kesiminde (Norrbotten), Torne Trask gölünün güney kıyısında kurulmuştur, Narvik demiryolundan faydalanır. Dağ gezileri merkezi. Milli park. İlimler akademisinin araştırma merkezi.

ABİSKUN NEDİR? Hazar denizinin çeşitli adlarından biri. Abiskun Farsça Âb-ı sükun (sakin su) anlamına gelen terkibin bozularak, birleşik kelime haline gelmiş şeklidir. Bu ad Hazar denizine, büyük dalgalı bir deniz olmayışından verilmiş olsa gerektir.

Abiskun adası (ve şehri), Hazar denizinin güney doğusunda, Nim Murdan körfezinin yakınlarında ufak bir adanın ve bu ada üzerindeki şehrin adı. Bu ada X. yy.’da ipek ticaretinin önemli merkezlerinden biriydi. Muhkem bir kalesi ve büyük bir camii vardır. Cürcan eyaletinin olduğu kadar, Hazar denizinin de önemli merkezlerinden biriydi.
Abiskun ırmağı, Hazar denizine dökülen Cürcan ırmağının diğer adı.

ABİSTEN NEDİR? (isim Farsça), Gebe, yüklü. (Mecaz) İhtiva eden, bulunduran, saklayan:
Âbisten-i safa vü kederdir ley âl hep / Gün doğmadan meşime-i şebden neler doğar (Rahmi).

ABİŞ NEDİR? (isim Fransızca abich), Miner Jeolog Hermann Abich’in (1806-1886) bulduğu ve madenleri toz haline getirmeye yarayan küçük, çelik havan.

ABİŞİT NEDİR? (isim Jeolog H. Abich’in adından Fransızca abichite), Miner Hidratlı tabii bakır arseniatı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.