Aceraceae, Acer as, Acerina cernua, Acerotherium, Acerra, Acetabel, Aceze

ACERACEAE NEDİR?

İsim, En çok Kuzey Yarımkürenin soğuk ve mutedil bölgelerinde yetişen ağaçları içine alan bir familya. Bu ağaçların bir kısmından şeker elde edilir. (Akçaağaçgiller)
Ansiklopedi; Aceraceae familyası şu özellikleri taşır: çiçekler grup halinde, küçük, muntazam, yeşilimsi veya esmerimsidir; tozlaşma böcekler aracılığıyla olur; meyva’nın iki samara’sı rüzgâr yardımı ile dağılır.

ACER AS NEDİR?

(Yunanca keras, boynuz), Botanik; ince uzun ve bol yapraklı, otsu bir bitki. Çiçeklerinde, asılmış bir insanın kol ve bacaklarını andıracak şekilde 4 lopa ayrılmış, sarımsı yeşil, kenarları kırmızı, uzunca bir labellum vardır. (Aceras anthropophora Orchidaceae familyası) [Toprak altındaki yumruları salep olarak kullanılır.]

ACERİNA CERNUA NEDİR?

İsim, Zooloji; Kılçıklı bir balık. Yalnız sırtında yüzgeç vardır. Başında pul yoktur (Kefalgiller).
Ansiklopedi; Acerina cernua Fransa’nın kuzey ve doğu kıyılarında, özellikle Rhone havzasında yaşar. Fransızlar buna sırık sazanı (perche goujonnişre, goujon perchat, v.b.) adlar da verirler. Hani balığı gibi hazırlanır.

ACEROTHERİUM NEDİR?

İsim, Zooloji; Gergedanın ilk şekli. Daha ilkel özellikler taşır: boynuzsuzdur, kesici dişleri kuvvetlidir, ön ayağında kaybolmaya yüz tutmuş bir dördüncü parmak bulunur. (Oligosen ve neojenin bu fosil cinsi memelilerin tek parmaklılar familyasındandır.)

ACERRA NEDİR?

İsim, Eski Roma içinde kurbanlara mahsus buhurların bulunduğu küçük kutu. Bir ölünün ayak ucuna yerleştirilen ve üzerinde kokular yakılan küçük sunak.

ACERRA NEDİR?

İtalya’nın Campania bölgesinde (Napoli eyaleti) şehir; 30 800 nüf. Maden suyu kaynakları. Bir osk beldesi iken, sonradan Roma beldesi (Acerrae) oldu; M.Ö. 216’da Anibal tarafından yakıldı; yeniden inşa edildi; Sosyal harp sırasında (M.Ö. I. yy. başlan) İtalyanlar tarafından kuşatıldı.

ACETABEL NEDİR?

İsim (Tescil edilen ad), Esası sellüloz asetat olan bir kalıplama maddesi.

ACETABULARİA NEDİR?

İsim, (latince acetabulıım, kadeh), Şapkalı bir mantara benzeyen ve hücreleri bölmelerle ayrılmayan kireçli bir su yosunu. (Kireçli kayaların meydana gelmesinde önemli bir rol oynar.)

ACEZE NEDİR?

Çoğul isim, (Arapça acz câciz’den aceze), Eski Âcizler, zavallılar, güçsüzler: Makam-ı âmiriyetde pekçok aceze, maiyetde pek çok ukalâ bulunuyor (Abdülhak Hâmid).
Deyimler AceZe-i eytâm, Eski Yetimlerin zavallı düşkün ve himayesiz olanları. Aceze-iküttâb. Eski Mektep ve medrese tahsili görmeden resmi dairelere girmiş, tecrübesiz memurlar. Aceze-i müslimın. Eski Müslümanların kimsesiz, zavallı, yardıma muhtaç olanları. Dârülaceze, düşkünler evi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.