Ahiret kavramı hakkında bir araştırma yapınız

Ahiret kavramı hakkında bir araştırmada; Ahiret kelime manası olarak, Arapça bir kelimedir. Sonraki, son gibi anlamları vardır. Terim anlamı ise Allah’ın verdiği emir doğrultusunda İsrafil’in Sura ilk defa üflemesiyle (kıyametin kopması) başlayacak olan sürekli hayattır. İsrafil’in ikinci sura üflemesi insanları diriltecek, ve insanlar hesaba çekilecek cenneti hakedenler ile cehennem cezası çekecekler belli olacağı ve orada kalacakları zamandır.

İslam dinine göre Ahiret gününe inanmak iman esaslarından biridir. Kuran’da son gün olarak geçmektedir. Bu dünyada yapılanların iyiliklerin ve kötülüklerin bir karşılığı vardır. Bu gün ahiret günüdür.

Ahirete inanmayan “…Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse o tam mânasıyla sapıtmıştır” (en-Nisâ 4/136) ayetine göre kafir olacağı apaçık belirtilmiştir. Kuran-ı Kerim’in bir çok ayetinde Ahiret ayetinin ebedi dünya hayatınında geçici ve yanıltıcı olduğu zikredilmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.