Atatürk’ün yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin her konuda gelişip kalkınması için sosyal bilimler alanında neler yaptığını söyleyiniz.

Atatürk’ün yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin her konuda gelişip kalkınması için sosyal bilimler alanında neler yaptığını söyleyiniz.

Sosyal bilimler ile ilgili yapılan çalışmalardan biri hakkında kaynak araştırması yaparak ön bilgi toplayınız.

Bu iki soruda aynı konu içinde cevaplanacaktır.

Atatürk hayatını Türk milletine adamıştır. Sosyal bilimlerin gelişmesi için büyük cabalar harcamış, Kurumlar ve kurullar kurmuş, bizzat kendisi çalışmalara katılmıştır.

Atatürk’ün sosyal bilimler alanında yaptığı çalışmalar:

Türk Tarih Kurumu

Türk Tarih Kurumu, 1931 yılında kurulmuştur. Türkiye’de Atatürk’ün emirleriyle kurulan kurumların en önemlilerindendir. Atatürk, Türklerin tarihin en eski çağlarından beri gerçek yerinin ve medeniyetlere hizmetlerinin araştırılması için bu kurumun kurulmasını son derece önemsemiştir.

Atatürk, hayatının son dönemlerine kadar kurumun çalışmaları ile yakından ilgilenmiştir. Birçok defa kurumun çalışma planını kendisi hazırlamış ve toplantılara katılmıştır.

Kuruluşundan itibaren çalışmalarını Ankara’da bulunan Türk Ocağı Halkevleri binası ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin bir bölümünde sürdürmüştür. Bugünkü modern binasına ise 1967 yılında taşınmıştır.

Türk Tarih Kurumu, kuruluş amacı olan Türk ve Türkiye tarihi ve bunlarla ilgili konuları, Türklerin medeniyete olan hizmetlerini bilimsel olarak araştırmaktadır. Bu yöndeki çalışmaları sürdürmekte ve sürdürecektir. Çalışma sonuçları; kongreler bildiriler, belgeler adı altında yayımlanmaktadır.

Türk Tarih Kurumunun bilimsel çalışmalar için kurduğu kütüphanesi, ülkemizin en zengin kütüphanelerinden birisidir. Kütüphanede bilgisayar ile hizmet verilmekte ve İnternet ağı ile dünyanın diğer kütüphanelerine ulaşılabilmektedir

Türk Dil Çalışmları

Dilin önemi bir milletin birlik ve varlığını sürdürebilmesinde ortaya çıkmaktadır. Bunu en iyi bilen Atatürk, Türk Dilinin sadeleşmesi ve zenginleşmesi  için çalışmalar yaptı.

Osmanlı Devleti zamanında dile Farsça ve Arapça bir çok kelime girmiş adeta Türk dili karma bir dil olmuştu.  Yöneticiler bu dili kullanıyor halk ise sade Türkçe konuşuyordu. Bu ayrımı ortadan kaldırmak için Atatürk  Türk dili ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Türk Dilini Tetkik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu) kurulmasını emretti (1932). Bilim ve fikir adamlarının katıldığı bir dil kurultayı oluşturuldu. Bu toplantıda halkın anlamadığı yabancı dillerden giren kelimelerin karşılıklarının bulunması ve Türkçe’nin sadeleştirilmesi ve zenginleştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması kararı alındı. Karar sonucunda yapılan çalışmalar sayesinde yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kaldırıldı.

Türkçenin sadeleştirilmesi, zenginleştirilmesi ve güzelleştirilmesi, bu kurumun görevleri arasındadır. Türk diliyle ilgili olarak günümüze kadar yapılan çalışmaların en önemli sonucu; 19332 yılından önce yazı dilinde % 35-40 civannda olan Türkçe sözcük kullanma oranının, bu gün % 75-80’lere ulaşmış olmasıdır. Bu olgu, Aatürk’ün yaptığı dil inkılabının halka mal olduğunun en önemli kanıtıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.