Atatürk’ün Türk dilinin zenginleştirilmesi için yaptığı çalışmalara örnekler veriniz.

Atatürk’ün Türk dilinin zenginleştirilmesi için yaptığı çalışmalara örnekler veriniz. Atatürk Yeni Türkiye Cumhuriyetini şekillendirirken bir taraftan da “Türk Ulusal Dili” üzerinde çalışıyordu. Konuşulan dil; o dile uygun bir şekilde yazılamadığı zaman o dil, okuyanlara anlatılmak isteneni tam olarak veremez. Nitekim Türkçe de sesli ve sessiz harfler bellidir. Bu durumu gören Atamız, Türk dilinin yazılışına uygun olan sesli ve sessiz harfleri bilimsel metodla bir araya getirerek konuşma şekline uygun bir yazı (alfabe) bize kazandırmış oldu.

Türk Dil Kurumu, (Kurulduğunda adı Türk Dili Tetkik Cemiyeti) 12 Temmuz 1932de Mustafa Kemal’in talimatıyla kurulmuştur. Kurumun kurucuları, milletvekilidir. Hemen hepsi de o dönemin tanınmış edebiyatçıları olan Ruşen Eşref, Sâmih Rifat, Celâl Sahir ve Yakup Kadridir. Türk Dil Kurumun ilk başkanı Sâmih Rifattır. Kurumun amacı, “Türk dilinin gerçek güzelliğini ve öz zenginliğini ortaya çıkarmak, Bu güzel dili dünya dilleri arasında değerine yakışır yüksekliğe çıkartmak” olarak belirlenmiştir. Atatürk’ün hayattayken, 1932, 1934 ve 1936 yıllarındaki kurultaylarda, kurumun yönetim organları seçilmiş, bilimsel bildiriler sunulmuş, dil politikası belirlenip tartışılmıştır. 26 Eylül-5 Ekim 1932 tarihinde

Dolmabahçe Sarayında toplanan 1. Türk Dili Kurultayında Kurumun “Gramer-Sentaks, Lügat-Istılah, Derleme, Etimoloji, Lenguistik-Filoloji, Yayın” isimlerinde ile altı kol şeklinde çalışmalarını sürdürmesi kararlaştırılmıştır. Daha sonraki yıllardaki kurultaylarda bu kollardan bir kısmı ayrılmış, daha sonra tekrar bir kısmı tekrar birleştirilmiş; fakat ana çatı değiştirilmemiştir.

Türk Dil Kurumu Kurulduğundan bu yana çalışmalarını iki ana hat üzerinde yürütmüştür:

1. Türk dilinde araştırmaları yapar.
2. Türk dilinin güncel sorunlarıyla uğraşarak çözüm yolları üretmek.

Atatürk, Türk dili çerçevesindeki yerli ve yabancı araştırmaları bizzat inceleyerek, zamanındaki bilim adamları Türk dili üzerinde çalışmalar yapmaya yönlendirmiştir.

Ankara Üniversitesinde (1935) ilk yüksek öğretim kurumu olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Atatürk’ün ismini verdiği ve özel bir görev yüklediği bir bilim merkezidir. Fakültenin kuruluş amacı, Türk dilinin, Türk Kültürünün ve Türk tarihinin detaylı araştırılmasıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.