Aynı miktarda ısı alan farklı maddelerin sıcaklık değişimi nasıl olur?

Aynı miktarda ısı alan farklı maddelerin sıcaklık değişimi nasıl olur? Farklı maddelere eşit miktarda ısı verilse de sıcaklık artışı eşit olmaz, sıcaklık değişimi maddenin cinsine yani öz ısısına (ısınma ısısı) bağlıdır.

MADDE Öz ısısı (cal/g°C) Öz ısısı (J/g°C)
Su 1 4,18
Etil Alkol 0,6 2,508
Su Buharı 0,5 2,090
Buz 0,5 2,090
Demir 0,113 0,472
Cam 0,109 0,455
Kurşun 0,031 0,129
Cıva 0,033 0,138
Bakır 0,090 0,376
Zeytinyağı 0,47 1,964

Tabloyu incelediğimizde tabloda verilen maddelerin öz ısılarının suyun öz ısısına oranla daha küçük olduğunu görürüz. Bu maddelerin eşit kütlelerine eşit miktarda ısı verirsek sıcaklık artışının suda en az olduğunu görürüz.

Aynı miktarda ısı alan farklı maddeler

Cıvanın öz ısısı düşük olduğu için ısı farklılıklarına daha duyarlıdır. Bu yüzden sıvılı termometrelerde cıva tercih edilir.

1 g maddenin sıcaklığını 1 °C artırmak için gerekli ısı miktarına öz ısı adı verilir. Uluslararası birim sisteminde (SI) öz ısı birimi J/g °C olarak ifade edilir. Bütün maddelerin öz ısıları farklıdır. Öz ısı, madde miktarına bağlı olmayıp maddenin cinsine bağlıdır ve “c” sembolü ile gösterilir.

Isı birimlerinin kJ ve kcal olduğunu ayrıca aralarında büyüklük bakımından 1 cal « 4 Joule ilişkisi vardır.

1 g suyun sıcaklığını 1 °C artırmak için gerekli ısı miktarı 4,18 J’dür.
1 cal = 4,18 J’dür.
1 J = 0,24 cal’dir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.