Erime sıcaklığı nedir?

Erime sıcaklığı nedir? Bir maddenin yeterli ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesine erime denir. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçtiği sıcaklığa erime sıcaklığı (erime noktası) denir.

Erime sıcaklığında bulunan 1 g katı maddenin, aynı sıcaklıkta 1 g sıvı hale dönüşmesi için gereken ısı miktarına erime ısısı denir. Erime ısısı Le ile gösterilir ve birimi J / g’dır.

farklı maddelerin erime ısıları

Maddelerin erime ısıları, öz ısılarına (ısınma ısısı) göre daha yüksektir. Yaptığınız etkinlikte gözlemlediğiniz gibi buz 0°C’ta erimeye başladı. Bu sıcaklıkta buz tamamen eriyene kadar sıcaklık değişmemiştir. Kaynarsu buza ısı vermiş, buzda kaynar sudan ısı almıştır. Örneğin, buzun öz ısısı 2,09 J / g °C iken erime ısısı 334,400 J / g’dır.

Erime sıcaklığı ve erime ısısı maddenin ayırt edici özelliğidir.

Maddelerin erime sırasında aldığı ısı miktarı (Q), maddenin kütlesinin (m) ve erime ısısının (LJ çarpılmasıyla hesaplanır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.