Bir hayvan hücresi şeması çizerek kısımlarını belirtiniz.

Bir hayvan hücresi şeması çizerek kısımlarını belirtiniz.

hayvan hücresi çizimi

Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdeği en dıştan saran kısımdır. Hücreyi korur ve ona şekil verir. Hücre zarı, madde alış verişinin kontrol edildiği kısımdır. Hücre zarı seçici geçirgen özelliktedir. Bu özelliği sayesinde
her madde hücre içine giremez ya da hücre dışına çıkamaz. Hücre, ihtiyacı olan maddeleri bu zardan içeri alırken, boşaltım maddelerini ve salgılarını yine bu zardan dışarı verir. Bitki hücrelerinde ve bazı canlılarda hücre zarını çevreleyen, hücreye dayanıklılık kazandıran hücre çeperi (hücre duvarı) denen bir yapı bulunur. Hücre çeperi cansızdır. Hayvan hücrelerinde hücre çeperi bulunmaz.

Golgi cisimciği, Salgı maddelerini üretir ve kesecikler hâlinde paketlerim. Beni en çok tükürük, süt ve ter bezi gibi salgı maddelerinin üretildiği yapılarda bulabilirsiniz.

Lizozom, Hücre içinde sindirim yaparım. Yaşlanmış dokuları, mikropları, kurbağa larvasının kuyruğunu dahi yok ederim.

Sentrozom, İki tane sentriyolden oluşurum. Hayvan hücrelerinde bulunurum. Hücre bölünmesi sırasında görev alırım.

Koful Hücre içinde atık ya da fazla olan maddeleri depolarım. Bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda, hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda yer alırım.

Çekirdek, Hücrenin tüm yaşamsal olaylarını kontrol eden yapıya çekirdek denir. Hücreyi denetleyen ve yöneten yapıdır. Hayvanlarda göz rengi ve kan grubu, bitkilerde ise çiçek rengi gibi canlılara ait kalıtsal bilgilerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan yapıları bulundurur. Bazı tek hücreli canlılarda ise çekirdek bulunmaz. Bu canlıların kalıtsal bilgileri hücrenin sitoplazmasına dağılmış hâldedir.

Sitoplazma, Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında yer alan canlı, yarı saydam, renksiz ve akıcı özellikte olan yapıya sitoplazma denir. Sitoplazmanın çok büyük bir kısmını su oluşturur. Sitoplazmada hücrenin solunum, boşaltım, sindirim ve beslenme gibi yaşamsal olaylarını gerçekleştirmede görevli organel adı verilen yapılar yer almaktadır. Bu organellerin yapı ve görevlerini kendilerinden dinleyelim.

Mitokondri, Hücrenin ihtiyacı olan enerjiyi karşılarım. Beni en çok karaciğer, kas ve beyin hücrelerinde bulabilirsiniz. Çünkü bu yapılarda daha fazla enerjiye ihtiyaç vardır.

Endoplazmik retikulum, Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında bulunurum. Maddelerin taşınmasını sağlarım. Bazı maddeleri sentezler bazılarını da depo ederim.

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.