Hücre hangi temel kısımlardan oluşur?

Hücre hangi temel kısımlardan oluşur? Gelişmiş bir hücre üç temel kısımdan oluşur. Bunlar; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir. Bakteri gibi gelişmemiş hücrelerin ise çekirdekleri yoktur.

hayvan hücresi ve bitki hücresi benzerlikleri

Hücre zarı

Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdeği en dıştan saran kısımdır. Hücreyi korur ve ona şekil verir. Hücre zarı, madde alış verişinin kontrol edildiği kısımdır. Hücre zarı seçici geçirgen özelliktedir. Bu özelliği sayesinde her madde hücre içine giremez ya da hücre dışına çıkamaz. Hücre, ihtyacı olan maddeleri bu zardan içeri alırken, boşaltm maddelerini ve salgılarını yine bu zardan dışarı verir. Bitki hücrelerinde ve bazı canlılarda hücre zarını çevreleyen, hücreye dayanıklılık kazandıran hücre çeperi (hücre duvarı) denen bir yapı bulunur. Hücre çeperi cansızdır. Hayvan hücrelerinde hücre çeperi bulunmaz.

Sitoplazma

Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında yer alan canlı, yarı saydam, renksiz ve akıcı özellikte olan yapıya sitoplazma denir. Sitoplazmanın çok büyük bir kısmını su oluşturur. Sitoplazmada hücrenin solunum, boşaltm, sindirim ve beslenme gibi yaşamsal olaylarını gerçekleştrmede görevli organel adı verilen yapılar yer almaktadır. Bu organellerin yapı ve görevlerini kendilerinden dinleyelim.

Çekirdek

Hücrenin tüm yaşamsal olaylarını kontrol eden yapıya çekirdek denir. Hücreyi denetleyen ve yöneten yapıdır. Hayvanlarda göz rengi ve kan grubu, bitkilerde ise çiçek rengi gibi canlılara ait kalıtsal bilgilerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan yapıları bulundurur. Bazı tek hücreli canlılarda ise çekirdek bulunmaz. Bu canlıların kalıtsal bilgileri hücrenin sitoplazmasına dağılmış hâldedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.