atom

16. Etkinlik Eşleştirelim ve 17. Etkinlik atom ile ilgili Bir Metin Yazalım

16. Etkinlik: Eşleştirelim 7. sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 81. Aşağıdaki kutucuklarda atomun yapısıyla ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına ait bazı ifadeler ve bu bilim insanlarının isimleri yer almaktadır. İfadelerle bilim insanlarının isimlerini eşleştiriniz. 17. Etkinlik: Bir Metin Yazalım Atom kavramının nasıl ortaya çıktığını, nasıl bir bilimsel süreç izlediğini ve bilimsel sürecin önemini […]

Atom Altı Tanecikleri Keşfedelim

2. Atom Altı Tanecikleri Keşfedelim “Elementler ve Sembolleri” konusunda incelediğimiz şekil veya resimlerde, oyun hamuru ile yaptığımız modellerde atomları kürelerin temsil ettiğini varsaydık. Acaba atomlar tek bir parçadan oluşan küreler şeklinde midir? Atomun içinde atomdan daha küçük tanecikler var mıdır? Atomlar tek bir parçadan oluşan küreler şeklinde değil, atomdan daha küçük parçacıklar atomun içinde vardır.  […]

Maddenin yapısını oluşturan atomlar arasındaki bağ hangi haldeyken daha sağlamdır?

Maddeler doğada katı, sıvı veya gaz hâlde bulunabilir. Bu durumda maddenin yapısını oluşturan atomlar arasındaki bağ, madde hangi hâldeyken daha sağlamdır? Neden? Maddeler doğada çeşitli hallerde bulunur. Genel olarak katı, sıvı ve gaz halinde bulunmaktadır. Maddenin atomları arasındaki bağ madde katı haldeyken en sağlamdır. Sonra sıvı hal gelir, en son olarak gaz halindeiken ki durum […]

Atom-molekül, element-bileşik ve saf madde-karışım arasındaki farklılıklar nelerdir? Yazınız.

Atom-molekül, element-bileşik ve saf madde-karışım arasındaki farklılıklar nelerdir? Yazınız. Atom-molekül arasındaki farklılık: Elementin özelliğini taşıyan en küçük yapı birimine atom adı verilir. Molekül ise farklı bir veya birden fazla atomun birleşmesinden meydana gelen yapıya denir. Element-bileşik arasındaki farklılık: Element, kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılmayan saf maddelere denir. Elementleri meydana getiren atomlar aynı cins atomlardır. […]

Madde ile ilgili bazı terimler arasındaki ilişki

Aşağıda verilen kavramlar arasındaki ilişkileri açıklayınız. 1. Element ile atom arasındaki İlişki Element ile atom birbirine çok karıştırılabilecek aynı anlama geldiği sanılan 2 kavramdır. Atom maddeyi oluşturan taneciklerden bir tanesidir. Element ise birbiriyle aynı atomların oluşturduğu yapıdır. Atom elementin bir parçası durumunda, element atomlardan meydana gelmektedir. 2. Bileşik ile molekül arasındaki ilişki Element ile atom […]