16. Etkinlik Eşleştirelim ve 17. Etkinlik atom ile ilgili Bir Metin Yazalım

16. Etkinlik: Eşleştirelim 7. sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 81.

Aşağıdaki kutucuklarda atomun yapısıyla ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına ait bazı ifadeler ve bu bilim insanlarının isimleri yer almaktadır. İfadelerle bilim insanlarının isimlerini eşleştiriniz.

fen ve teknoloji 16. etkinlik

17. Etkinlik: Bir Metin Yazalım

Atom kavramının nasıl ortaya çıktığını, nasıl bir bilimsel süreç izlediğini ve bilimsel sürecin önemini açıklayan bir metin yazınız.

Atom fikrinin doğmasındaki temel neden, maddeyi daha küçük parçalara ayırma düşüncesidir. Bu düşüncede maddenin daha küçük parçalara ayrılamayan küçük taneciklerden oluştuğu kabul edilmiştir. Böylece daha küçük parçalara ayrılamayan anlamına gelen atom kavramı ortaya çıkmıştır. Sonra bu düşüncenin kanıtlanması çalışmaları başlamıştır. Dalton bir elementin bütün atomlarının aynı olduğunu ve atomlarının içi dolu, berk küreler olduğunu ileri sürmüştür. Daha sonraki çalışmalar bu varsayım üzerine sürdürülmüştür. Bu konuda düşünen ve çalışan her bilim insanı önceki çalışmaları ilerleterek yeni varsayımlar ve kanıtlarla atom modelleri geliştirmiş, böylece günümüzdeki atom modeline ulaşılmıştır. Bilim bilgiyi edinme sürecidir. Bu süreçte kavramların nasıl oluştuğu ve tarihsel gelişimi onları anlamamız açısından büyük önem taşır. Tarih boyunca geliştirilen bilimsel modeller deney sonuçlarını, gözlemleri ve doğada gerçekleşen olayları açıkladığı sürece geçerliliğini korur. Bu modellerin gerçeği bile yansırmadığı gerekli değildir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.