Madde ile ilgili bazı terimler arasındaki ilişki

Aşağıda verilen kavramlar arasındaki ilişkileri açıklayınız.

1. Element ile atom arasındaki İlişki

Element ile atom birbirine çok karıştırılabilecek aynı anlama geldiği sanılan 2 kavramdır. Atom maddeyi oluşturan taneciklerden bir tanesidir. Element ise birbiriyle aynı atomların oluşturduğu yapıdır. Atom elementin bir parçası durumunda, element atomlardan meydana gelmektedir.

2. Bileşik ile molekül arasındaki ilişki

Element ile atom arasındaki ilişki benzeri bir ilişki de bileşik ile moleküller arasında görüyoruz. Birbirinden farklı atomlar biraraya gelerek bileşik molekülünü oluştururlar. Bu bileşik molekülleri de biraraya gelerek bileşikleri meydana getirirler.

3. Saf madde ile karışım arasındaki ilişki

Bir saf madde bir elementten veya bir bileşikten oluşabilir. örneğin su bir bileşiktir. Suyu meydana getiren oksijen ve hidrojenler kendi kimliklerini kaybetmişler bileşik oluşturarak farklı bir kimlik meydana getirmişlerdir. Su ile şeker karıştırıldığında bir bileşik oluşturamaz ortaya çıkan karışım şekerli su olur ki, şeker de su da kendi kimliklerini korumaktadır. Bir den fazla saf maddenin kendi kimliklerini kaybetmeden birleşmelerine karışım denir.

4. Katı, sıvı, gaz ile atom arasındaki ilişki

Katı, sıvı ve gaz cisimlerin hallerini belirtir. Doğada bir maddenin bulunabileceği haller katı, sıvı ve gazdır. Atom ile ilişkileri bütün bu hallerde olan maddelerin en küçük yapı birimi atomdur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.