beyin göçü

Beyin göçü kavramını araştırınız. Ülkemiz ve vatanseverlik açısından değerlendiriniz.

Beyin göçü kavramını araştırınız. Beyin göçünü ülkemiz ve vatanseverlik açısından değerlendiriniz. Beyin göçü, iyi eğitilmiş dahi beyinlerin, kalifiye işgücünün az gelişmiş yada gelişmekte olan bir ülkeden, imkanları daha geniş gelişmiş bir ülkeye göçüne denir. Gelişmekte olan ülkeler zaten az olan kaynaklarla yetiştirdiği değerli beyinleri kaybederek, yavaş olan gelişimleri daha da yavaşlar. Gelişmiş ülkeler herhangi bir yatırım yapmadan […]

Beyin göçünün ülke ekonomisine zararları nelerdir?

Beyin göçünün ülke ekonomisine verdiği zararlar şöyle sıralayabiliriz; – Beyin göçü ile ülkeler arasında var olan gelişmişlik düzeyi makası her geçen gün açılmaktadır. – Beyin göçü sebebiyle bazı ülkeler zengin, teknolojik gelişmiş ülkeler olurken, bazıları fakir, az gelişmiş, çok kötü şartlarda yaşayan hakların olduğu tarım ülkeleri olarak kalmaktadır. – Nitelikli iş gücünü yüksek kazançlar, zenginlik […]

Beyin göçünü engellemek için neler yapabiliriz?

Artan/durdurulamayan beyin göçü ülkelerin gelişmesini tehdit eder/baltalar ve geleceklerinin ipotek altına girmesine neden olur.  Beyin göçünü engellemek için öncelikle sorun önemsenmeli ve zihniyet değiş-tirilmelidir. İnsanların refah seviyesi artırılmalı ve yaşam standartları yükseltilmelidir. Yerli ve yabancı yatırımların önü açılarak istihdam artırılmalıdır. Girişimcilik, üretim, yatırım ve ithalat desteklenmelidir.  Gelişmekte olan ülkeler zenginleşmedikçe beyin göçü durdurulamaz/bitmez.  Önemli olan […]

Beyin göçünün nedenleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Beyin göçünün nedenleri altı ana başlıkta sıralayabiliriz. Bunlar Ekonomik nedenler, siyasi nedenler, bilim ve teknoloji politikalarında yapılan yanlışlar, eğitim sistemindeki yanlışlıklar ve işsizlik. Bu nedenleri inceleyelim; 1- Ekonomik Nedenler Şirketlerde veya kamuda nitelikli insan gücüne yönelik, düşük ücret politikası uygulanması, Çalışanlardan yüksek miktarlarda ve adaletsizce  vergilerin alınması, Ülke genel ekonomik durumun ve istikrarın olmaması, Ülkede […]

Beyin göçü dendiğinde aklınıza neler geliyor?

İyi eğitim görmüş, nitelikli ve yetenekli insanın ve iş gücünün yetiştiği ülkede değil de başka bir ülkede çalışmasına beyin göçü denir. Nitelikli insan gücü, ülke ekonomisi için çok önemlidir. Ancak bu nitelikli insan, ülke içinde kalıp ve çalışması gerekir. Ülkemizin insanı, kendini geliştirdikten sonra bu niteliğini başka ülkede kullanırsa beyin göçü gerçekleşmiş olur. Bir ülkenin gelişmesi için bilim ve teknolojinin yanında nitelikli insan […]