Beyin göçünün nedenleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Beyin göçünün nedenleri altı ana başlıkta sıralayabiliriz. Bunlar Ekonomik nedenler, siyasi nedenler, bilim ve teknoloji politikalarında yapılan yanlışlar, eğitim sistemindeki yanlışlıklar ve işsizlik. Bu nedenleri inceleyelim;

1- Ekonomik Nedenler

Şirketlerde veya kamuda nitelikli insan gücüne yönelik, düşük ücret politikası uygulanması,
Çalışanlardan yüksek miktarlarda ve adaletsizce  vergilerin alınması,
Ülke genel ekonomik durumun ve istikrarın olmaması,
Ülkede iş güvensizliği ve geleceğe yönelik endişelerin olması.

2- Politik (Siyasal) Nedenler

Ülkede etnik köken ayrılığının oluşması ve ayrımcılığın yapılması,
Ülkede siyasal istikrarın sağlanamaması sürekli bir kaos durumunun olması,
iş hayatında siyasal etkilerin çok fazla olması, siyasi kontrolün baskı niteliği taşıması.

3- Bilim ve Teknoloji Politikalarında Yapılan Yanlışlıklar

Araştırma ve geliştirmeye (AR-GE) yeteri kadar önem verilmemesi ve bu alanda gerekli yatırımların yapılmaması,
Bilim ve teknolojiye değer vermeme, gerekli kolaylıkların gösterilmemesi,
İcat, buluş ve fikirlere itibar edilmemesi, desteklenmemesi,
Araştırma ve geliştirmeye alt yapısının eksik olması ve gerekli çalışma ortamının sağlanamaması,
Bu alanda yapılan vergi indirimlerinin azlığı ve teşviklerin yapılmaması.

4- Eğitim Sisteminde Yapılan Yanlışlar

Eğitimde, kişi başı eğitim harcamasının 142 $ gibi çok az miktarda kalması,
Eğitime ulusal gelirden ayrılan pay, dünya ortalamasının çok altında olması,
Milli eğitim politikalarının kalıcı olarak uygulanamaması ve sürekli bir takım değişikliklerin yapılması,
Fırsat eşitliğinin gerçekleştirilememesi.

5- İşsizlik

Nitelikli işgücü olan üniversite mezunlarının eğitim aldıkları mesleki alanlarda çalışamaması,
Üniversite mezunları arasında işsizliğin yüksek olması,
Nitelik ve becerilerine uygun iş bulamama.

6-Yabancı Dilde Eğitim

Ülke içinde verilen yabancı dilde eğitim, o dili kullanan ülkeler açısından hiç bir harcama yapmadan bedava işgücü niteliğinde olması.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.