Beyin göçü kavramını araştırınız. Ülkemiz ve vatanseverlik açısından değerlendiriniz.

Beyin göçü kavramını araştırınız. Beyin göçünü ülkemiz ve vatanseverlik açısından değerlendiriniz.

Beyin göçü, iyi eğitilmiş dahi beyinlerin, kalifiye işgücünün az gelişmiş yada gelişmekte olan bir ülkeden, imkanları daha geniş gelişmiş bir ülkeye göçüne denir. Gelişmekte olan ülkeler zaten az olan kaynaklarla yetiştirdiği değerli beyinleri kaybederek, yavaş olan gelişimleri daha da yavaşlar. Gelişmiş ülkeler herhangi bir yatırım yapmadan elde ettiği bu değerli beyinlere daha fazla ücret ve olanaklar sağlayarak kendilerine çekerler ve gelişmişliklerini daha da arttırırlar. Bu sebeple beyin göçü gelişmiş ülkeler ile az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler arasındaki gelişmişlik farkı daha da açılmaktadır.

Beyin göçü il önce doktorlarda başlamış onları mühendisler izlemiş, daha sonra da bilim adamları arasında yaygınlaşmıştır. Beyin göçü 1960’şı yıllarda görülmeye başlanmıştır. iç ve dış beyin göçü diye ikiye ayırabiliriz. İç beyin göçüne devlet sektöründen özel sektöre geçen yetişmiş elemanlar gösterilebilir. Dış beyin göçü de diğer ülkelere giden kalifiye işgücüdür. Türkiye iyi eğitilmiş her yüz beyinde 59’unu kaçırmaktadır.

Beyin göçü alan gelişmiş ülkeler, ABD, Kanada, Avusturalya, G. Afrika, Almanya, Fransa sayılabilir. Gelişmiş ülkeler arasında da bu sözkonusudur. Kanada’dan ABD’ye doğru bir beyin göçü sözkonusudur.

Beyin göçünün Nedenleri

– Bir ülkede düşük ücret politikası uygulanması,
– Ülkede vergi oranlarının göç edilen ülkeye göre çok yüksek olması,
– Göç veren ülkenin ekonomisinin istikrarsızlık göstermesi,
– Beyinlerin ülkede gelecek kaygısı yaşamaları,
– Ülkede etnik köken ayrımcılığı yapılması,
– Ülke siyasi istikrarsızlık ve kaos içinde olması,
– Siyasetin ve kamu idaresinin bilim ve iş alanına çok müdahelede bulunması,
– Ar-ge’ye önem verilmemesi, çalışma sahasının kıtlığı ve imkansızlığı,
– Fikirlerin önemsenmemesi para etmemesi,
– Ar-ge ve teknolojik alt yapı noksanlığı,
– Teşvik ve vergi indirimlerinin olmaması,
– Kişi başı eğitim harcamalarını çok düşük olması,
– Ulusal gelirden eğitime çok az pay ayrılması,
– Kalıcı eğitim politikalrının olmaması ve eğitim kültürünün oluşamaması,
– Üniversite mezunları arasında işsizliğin yaygın olması.

Beyin göçü ülkemiz ve vatanseverlik açısından, ülkemiz açısından beyin göçü, geleceğimizin gelişmişliğinin başka ülkelere transfer edilmesidir. Batılı ülkelerin karşılığını ödemeden değerlerimizi almasıdır. Bir ülkede yetiştikten sonra başka ülkelere hizmet eden o ülkelere katma değer kazandıran insanlara vatansever demek imkansızdır. Ülkesini ve vatanını seven ülkesine ve vatanına daha fazla faydalı olmak için vatanında üretir ve vatanını geliştirir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. siz benim ödevlerime çok yardımcı oluyosunuz bence en iyi site sizinki yardımcı olduğunuz için saol

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.