demokrasi

Demokratik yönetim anlayışının Avrupa’daki gelişimi büyük halk…

Demokratik yönetim anlayışının Avrupa’daki gelişimi büyük halk mücadelelerine sahne olmuştur. Türklerde ise böylesine zorlu mücadeleler yaşanmamıştır. Bunun nedeni ile ilgili bir değerlendirme yapınız. 1600’lü yıllarda demokratik yönetim anlayışında daha hızlı gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır. 1689 yılında İngiltere Haklar Bildirgesi imzalandı. Bu belge ile serbest seçimler ve mecliste ifade özgürlüğü sağlandı. Bu dönemlerde yaşayan düşünürler, güçler ayrılığı (yasama, […]

Savaşlar ve mücadeleler… Demokrasi İsteği…Sizce bunun sebebi neler olabilir?

Binlerce yıldır insanlar daha iyi yaşam şartları oluşturmaya çalışmışlardır. Devletler arasında çeşitli savaşlar yapılmıştır. Bu savaşlar ve mücadeleler, insanlarda daha çok demokrasi isteği uyandırmıştır. Sizce bunun sebebi neler olabilir? Demokrasi barışı getirir ve barışın devamını sağlar. Halklar hükümetlerini savaşa girsin, ekonomik sıkıntılar çeksin diye iktidara getirmez. Ulusal ve uluslararası daha çok barış olsun daha çok […]

Demokrasi kavramını tanımlamanız istense en çok hangi özelliğine vurgu yapardınız?

Demokrasi kavramını tanımlamanız istense en çok hangi özelliğine vurgu yapardınız? Neden? Kısaca halak iradesi diyebileceğimiz demokrasi, vatandaşların devlet yönetimini şekillendirebildiği yönetim şeklidir. Demokrasi devlet yönetim biçimi olarak düşünülüyor olsada günümüzde bir çok kuruluş, külüp, vakıf ve şirket gibi yerlerin seçimle yönetildiğini görmekteyiz. Demokrasinin en çok seçimle yönetimlerin gelmesi özelliğine vurgu yaparız. Devlet yönetimi kanunla belirlenen […]

Bir toplumda hoşgörü anlayışının yaygınlaşması için neler yapılmalıdır?

Bir toplumda hoşgörü anlayışının yaygınlaşması için neler yapılmalıdır? Hoşgörü nedir? Önce tanımlayalım; bir toplumda yer alan bütün değer ve yargılara eşit mesafede durmak, önyargı ile yaklaşmamak denebilir. Hoşgörü, insanların fikir ve görüşlerine saygı duymaktır. Fikir, inanç ve düşüncelerinden dolayı insanları kınamamaktır. Bir toplumda detaylı olarak tanımladığımız hoşgörüyü yaygınlaştırmak için, o toplumda demokrasi kültürünü oturtmak gerekir. […]

Egemenliğin Kullanılma Biçimleri ve Demokrasi Çeşitleri Nelerdir?

Egemenliğin Kullanılma Biçimleri ve Demokrasi Çeşitleri Nelerdir? Egemenliğin kullanılma biçimleri, doğrudan demokrasi, temsili demokrasi ve yarı doğrudan demokrasi olmak üzere üç biçimde kullanılır. Doğrudan demokrasi nedir? Bu demokrasi sisteminde halk, doğrudan doğruya egemenliğini kullanır. Doğrudan demokrasi, ancak çok küçük siyasal topluluklarda görülebilir. Günümüzde, nüfusu büyük sayılara ulaşmış devletlerde, halkın egemenliğini doğrudan kullanması olanak dışıdır. Ancak, […]

Millet Egemenliği ile Demokrasi Arasındaki İlişki Nedir?

Bu yazımızda Millet Egemenliği ile demokrasi arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışacağız. Bir önceki konumuzda ülkemizde demokrasinin temellerinin uygulanıp uygulanmadığını incelemiştik. Demokrasiden ne anlıyoruz, Demokrasi, yasama organının meclisin halkın oylarıyla, uzlaşma yoluyla değiştirildiği siyasi rejimdir. Bunun Gerçekleşebilmesi için millet egemenliğinin olması gerekiyor. Demokrasi olmadan millet egemenliği olmaz. Millet egemenliğini gerçekleştirmeden de demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Demokrasi sorunlarına […]