evren

Evren, akıl ve ihlas sözcüklerinin anlamlarını araştırınız.

Evren, akıl ve ihlâs sözcüklerinin anlamlarını araştırınız. 5. sınıf özgün matbaacılık din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. ünite hazırlık çalışmaları 1. sorusu Evren nedir? Tüm madde ve enerji biçimlerini içeren herşeyin adıdır. Evren astrofiziğin ve astronominin konu edindiği herşey, var olan var olacak olan herşeyin içinde olan bütündür. Yıldızları, gezegenleri, galaksileri, yeryüzünü, yer yüzünü içindeki […]

Evrenoluş Kuramları (Kozmogoni) nelerdir?

NEWTONCU EVRENOLUŞ KURAM­LARI Newtoncu evrenoluş kuram­larının temel varsayımları şunlar­dır: 1. Evren bir Eukleides uzayı­dır; 2. ışık hızı sonsuz olarak kabul edilir; 3. madde, Evren içinde düzgün biçimde dağılmıştır; ortala­ma yoğunluğu sıfir değildir. Böyle­ce, yançapı r olan bir küre göz önüne alınırsa, yüzey çekimi: g = re G pr olur.p yoğunluk, G çe­kim sabitidir. Yani, r sürekli olarak artacak olursa, […]

Evrenin Yapısı

Evren, gözlediğimiz uzaklıkta, aşağı yukarı bizimkine benzeyen gökada­larla dolu gibi görünmektedir. Bu gökadaların uzay içindeki dağılımı nasıldır? Evren’deki ortalama mad­de yoğunluğu ne kadardır? Evren’in yapısının araştırılmasına geçmeden önce bu iki sorunun yanıtlanmasına çalışılmalıdır. Gökadaların Uzaydaki Dağılımı a) Gökada koordinatları. Refe­rans düzlemi olarak gökadanın bakışım düzlemi alınır. Boylamların başlangıç noktası, gökada dairesi ile ekvator düzleminin ilkbahar […]