ibadet

İbadet Nedir? Tanımlayınız.

İbadet Nedir? Tanımlayınız. Kelime anlamı olarak, itaat, boyun eğme, kulluk etme gibi anlamlar taşıyan, ibadet, terim olarak, Allah’a şükür, sevgi ve minnet duygularını ifade etme biçimidir. İbadet, yaratana karşı gösterilen, saygı, tazim ve hürmettir. Kişinin Allah’ın razı olduğu işleri yapması, yasakladığı şeylerden uzak durması, Allah’a olan inacını hal ve hareketlerine yansıtmasıdır.

Kuran-ı Kerimin Türkçe mealinden ibadet konulu üç ayet

Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealinin “indeks” bölümünden faydalanarak “ibadet” konulu üç ayet bulup defterinize yazınız. Kur’an-ı Kerim’de ibadetleri konu alan bir çok ayet vardır. – Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz. Fatihâ Suresi, 4. Ayet – Rabbimiz, ikimizi Sana teslim olmuş (Müslümanlar) kıl ve soyumuzdan Sana teslim olmuş (Müslüman) bir ümmet (ver). […]

İnanç ibadet ahlak ve kıssa kelimelerinin anlamları

İnanç ahlak ve kıssa kelimelerinin anlamlarını sözlükten bularak defterinize yazınız. İnanç Nedir? Allah’ın Peygamberimiz  aracılığıyla gönderdiği ilkeleri tasdik etmek ve bunların doğru olduğunu tereddütsüz kabul etmektir. İslam inancının temelini tevhit oluşturur. Tevhit, Allah’ın tek olduğuna; eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır. Tevhit, Kur’an’da üzerinde önemle durulan bir konudur. Kur’an-ı Kerim’de Allah inancı, meleklere ve kitaplara imandan bahsedilir. […]