İnanç ibadet ahlak ve kıssa kelimelerinin anlamları

İnanç ahlak ve kıssa kelimelerinin anlamlarını sözlükten bularak defterinize yazınız.

İnanç Nedir?

Allah’ın Peygamberimiz  aracılığıyla gönderdiği ilkeleri tasdik etmek ve bunların doğru olduğunu tereddütsüz kabul etmektir. İslam inancının temelini tevhit oluşturur. Tevhit, Allah’ın tek olduğuna; eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır. Tevhit, Kur’an’da üzerinde önemle durulan bir konudur.

Kur’an-ı Kerim’de Allah inancı, meleklere ve kitaplara imandan bahsedilir. Ayrıca peygamberlerin mücadeleleri, kader inancı ve ahiret hayatı gibi hususlar da yer alır.

inanç

İbadet nedir?

İbadet; Allah’a sevgi, saygı ve bağlılığını göstermek amacıyla yapılan, hareket ve davranışlara denir. İbadetlerde esas gaye Allah’ın  hoşnutluğunu kazanmaktır. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette insanın yapmakla yükümlü olduğu ibadetlerden bahsedilir. Bunların başında namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibadetler gelir.

Kur’an’da kurban, tövbe, zikir, dua, sadaka ve infak gibi ibadetler de yer alır. Allah’ın rızası amacıyla yapılan her olumlu davranış da ibadet sayılır ve teşvik edilir. Örneğin anne ve babaya iyi davranmak, kimsesizleri gözetmek, selamlaşmak, helal kazanç sağlamak için çalışmak, ilim öğrenmek ve görgü kurallarına uymak gibi güzel davranışlar İslam dininde ibadet olarak kabul edilir.

Ahlak Nedir?

Ahlak, insanın yaratılıştan gelen özellikleriyle insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesi ile kazanılan iyi ve güzel davranışlara denir.

Dinin amacı güzel ahlaktır. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim, inanç ve ibadetlerle ilgili sorumluluklarımızın yanı sıra ahlaki görevlerimizden de bahseder. Doğruluk, adalet, tevazu, iyilik, cömertlik, sevgi; akraba, anne ve babaya saygı gibi güzel huylar yer alır. Bu özellikler övülerek teşvik edilir. Yalan, gıybet, iftira, kibir, kendini beğenmek, kin beslemek, cimrilik ve haksızlık gibi huylardan da bahsedilir ve bunlardan uzak durmamız istenir.

Kıssa Nedir?

Geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikâye ve olaylara kıssa denir.

Allah’ın öğütlerinin daha iyi anlaşılması için Kur’an’da kıssalara yer verilmiş ve insanların bu olaylardan ders almaları istenmiştir.

Kur’an kıssalarında, peygamberler ile iyi insanların sabır ve gayretle kötülüklerle mücadelesi anlatılmıştır. Diğer taraftan Allah’a inanmayanların ve kötülük yapanların da nasıl cezalandırıldıkları gözler önüne serilmiştir. Hz. Musa’ya kötülük eden Firavun, Kızıldeniz’de boğulmuş, Hz. Musa ile ona inananlar ise kurtulmuşlardır.

İnanç, ibadet, ahlak ve kıssa kelimelerinin anlamlarını sözlükten bulunuz.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.