ilahi kitap

İlahi Kitaplara İman hakkında neler biliyorsunuz?

İlahi Kitaplara İman hakkında neler biliyorsunuz? Allah’ın insanları iyiye, güzele ve doğruya yöneltmek için peygamberleri aracılığıyla göndermiş olduğu kitaplara İlahi kitap denir. Allah ilk peygamber olan Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muham    med’e kadar birçok İlahi kitap göndermiştir. Bu kitaplara kutsal kitap da denir. İlahi kitaplarda; inanç esasları, ibadetler, insanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendiren […]

Peygamber vahiy İlahi kitap ve suhuf sözcüklerinin anlamları Nedir?

Peygamber vahiy İlahi kitap ve suhuf sözcüklerinin anlamları Nedir? Peygamber Nedir? Allah’ın emirlerini getirip insanlara yapacakları ve yapmayacakları şeyler hakkında ilahi buyruklarını bildiren kimse; Allah’ın elçisi, resul, nebi de denir. İslami kaynaklarına göre ilk peygamber Hz. Adem (as) ile  son peygamber Hz. Muhammed (asm) arasında yüz yirmi dört bin peygamber gelmiştir. Kitabımız Kur`anı Kerim’de ise […]

Hangi peygamberlere İlahi kitap gönderilmiştir?

Hangi peygamberlere İlahi kitap gönderilmiştir? Hz. Adem’den (as) Hz Muhammed (s.a.v)*e kadar insanlığa dört ilahi kitap gelmiştir. Hz. Davud’a (as) Zebur, Hz. Musa’ya (as ) Tevrat, Hz. İsa’ya (as) İncil, Hz. Muhammed’e (asm) Kur’ân-ı Kerim Allah tarafından insanlığa yol göstereci bir kılavuz olarak insanlar doğru yolu bulsun diye gönderilmiştir. Bu kitaplar haricinde indirilen suhuflarda vardır.  […]