İlahi Kitaplara İman hakkında neler biliyorsunuz?

İlahi Kitaplara İman hakkında neler biliyorsunuz? Allah’ın insanları iyiye, güzele ve doğruya yöneltmek için peygamberleri aracılığıyla göndermiş olduğu kitaplara İlahi kitap denir. Allah ilk peygamber olan Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muham    med’e kadar birçok İlahi kitap göndermiştir. Bu kitaplara kutsal kitap da denir.

İlahi kitaplarda; inanç esasları, ibadetler, insanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendiren öğütler, insanların uyması gereken kurallar ve ahlak ilkeleri yer alır. Ayrıca geçmişte yaşayan peygamberlere ve topluluklara ait ders verici öyküler de bulunur. İlahi kitaplara inanmak İslam’ın inanç esaslarındandır. Bu nedenle her Müslüman, Allah’ın vahiy yoluyla göndermiş olduğu İlahi kitaplara inanır.

Allah buyuruyor ki :  “Biz, Allah’a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve esbâta indirilene, Musa ve İsa’ya verilenlere, Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık… deyin.” (Bakara suresi, 136. ayet.)

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.