inanç

İnanç ibadet ahlak ve kıssa kelimelerinin anlamları

İnanç ahlak ve kıssa kelimelerinin anlamlarını sözlükten bularak defterinize yazınız. İnanç Nedir? Allah’ın Peygamberimiz  aracılığıyla gönderdiği ilkeleri tasdik etmek ve bunların doğru olduğunu tereddütsüz kabul etmektir. İslam inancının temelini tevhit oluşturur. Tevhit, Allah’ın tek olduğuna; eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır. Tevhit, Kur’an’da üzerinde önemle durulan bir konudur. Kur’an-ı Kerim’de Allah inancı, meleklere ve kitaplara imandan bahsedilir. […]

İslam’da inanç esaslarının neler olduğunu araştırıp defterinize yazınız.

inançla ilgili konular nelerdir? Kur’an’da inanç esaslarıyla ilgili ayetler önemli bir yer tutar. İnanç, Hz. Peygamberin, Allah’tan getirdiği hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir. Başta Allah’a iman olmak üzere peygamberlere, meleklere, kitaplara, kaza ve kadere, ahirete ait konular, Kur’an’ın kapsadığı önemli konuların başında gelir. Kur’an’ın inançla ilgili olarak üzerinde en çok durduğu konu, Allah’ın varlığı ve birliğidir. Allah […]