İslam’da inanç esaslarının neler olduğunu araştırıp defterinize yazınız.

inançla ilgili konular nelerdir?

Kur’an’da inanç esaslarıyla ilgili ayetler önemli bir yer tutar. İnanç, Hz. Peygamberin, Allah’tan getirdiği hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir.
Başta Allah’a iman olmak üzere peygamberlere, meleklere, kitaplara, kaza ve kadere, ahirete ait konular, Kur’an’ın kapsadığı önemli konuların başında gelir. Kur’an’ın inançla ilgili olarak üzerinde en çok durduğu konu, Allah’ın varlığı ve birliğidir. Allah inancı, İslam’ın inanç esaslarının temelini oluşturur. Kur’an, önce insanları eşi, benzeri ve ortağı olmayan, her şeyi yaratan, her şeye gücü yeten bir olan Allah’a inanmaya çağırır. Bu hususla ilgili olarak Kur an daki ayetlerin birinde şöyle buyrulur: “İşte Rabb’iniz Alah odur. Ondan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise ona kulluk edin, o her şeye vekildir. En’âm suresi, 102. ayet.

Kur’an-ı Kerim, İslam dininin inanç esaslarının neler olduğunu açıkça belirtir. Kur’an-ı Kerim, Allah’a, gönderdiği kutsal kitaplara, peygamberlere ve meleklere iman etmeyi, imanın temel prensipleri arasında sayar. Örneğin bu konuyla ilgili bir ayette şöyle buyrulur: “Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. ‘Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız, işittik, itaat ettik’… dediler. ” Bakara suresi, 285. ayet.

Kur’an’da yer alan konulardan biri de ahiret inancıdır. Ahirete iman konusu, Kur’an’da büyük bir yer tutar. Kur’an’da ahiret hayatına çok önem verilmekte, ahiret inancı vurgulanmaktadır. Kur’an’da ahirete imanın önemini vurgulayan ayetlerden birinde şöyle buyrulur: “ … sana indirilene ve senden önce indirilene iman edenler, namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah’a ve ahiret gününe inananlar var ya; işte onlara pek yakında büyük mükâfat vereceğiz.” Nisâ suresi, 162. ayet.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.