ipek yolu

Asya’da daha ucuz olan ticaret ürünlerinin Avrupa’ya ulaştığında pahalı olmasını nasıl açıklayabilirsiniz?

Asya’da daha ucuz olan ticaret ürünlerinin Avrupa’ya ulaştığında pahalı olmasını nasıl açıklayabilirsiniz? Bir ürün Asya’dan Avrupa’ya gitmek için aşağıdaki haritada görülen uzun yollar kullanılıyordu. Bu yollar uzun ve zahmetli olup, deve üstünde, kervanlarla birlikte aylarca sürüyordu. Yolda yapılan masraflarla birlikte, tüccar payları ile birlikte, Asya’da çok ucuz olan ürünler Avrupa’ya gediğinde çok pahalı bir fiyata […]

İpek Nasıl Oluşur? Aşamaları ve İpekböceği Yetiştiriciliği

Bazı pulkanatlıların, özellikle de ipekböceğinin kurtçuk halindeyken ürettiği kozadan elde edilen, ince, es­nek, parlak iplik (tel). İpeğin Çeşitli Kökenleri İpek, bazı tırtılların kelebek evresine geçebilmek için kendilerini içine hap­settikleri kozadan elde edilir. Bu tır­tıllar yabanıl yaşam sürdüklerinde, ürettikleri ipeğe yabani ipek denir; ya­bani ipek düzensiz ve dayanıksızdır; ama yabani ipekle dokunan kumaşlar özel görünümleriyle ilgi çekerler. […]

İpek Yolu Türk devletlerini hangi yönlerden etkilemiştir?

İpek Yolu, sizce Türk devletleri ve toplumlarını hangi yönlerden etkilemiş olabilir? İpek Yolu, Türk devletlerinde ilişkilerde belirleyici olmuştur. Köktürkler Döneminde, Köktürklerin batı kanadını yöneten hakanı İstemi Yabgu, İran’daki Sasani Devleti ile İpek Yolu’nu kontrolünde tutan Ak Huna’a karşı ittifak yapmıştır. Ak Hun Devleti, Sasani ve Köktürk devletlerinin baskıları sonucu yıkılmış ve toprakları bu iki devlet […]

İpek Yolu Kısaca

İpek Yolu Kısaca, İpek Yolu diye bilinen ve Orta Asya, İran üzerinden Akdeniz ve Karadeniz’e uzanan ticaret yolu, aynı zamanda ticaretin yanı sıra din, dil, edebiyat, müzik, mimari, kıyafet, yemek kültürü ve savaş araçları bakımında kültürler arası etkileşimi hızlandırmıştır. Bu durum İpek Yolu üzerinde bulunan devletler arası rekabetin nedeni olmuştur. Türk devletleri, bu yolu kontrol […]

İpek Yolu Üzerindeki Ülkeleri Ekonomik Olarak Nasıl Etkilemiş?

Geçmişte İpek Yolu’nun geçtiği yol üzerinde bulunan ülkelerin ekonomik yaşantılarını bu yolun hangi yönden etkilemiş olabileceğini araştırınız. İpek yolu doğu ve batı arasında ticaret yolu olarak kullanılmaktaydı. Doğunun ipekleri, baharatları kervanlarla batıya taşınmaktaydı. Bu kervanlar ipek yolu boyunca geçtiği ülkelerin ekonomilerini olumlu etkilemiş, bu ülkeleri zenginleştirmiştir. O ülkeler bu yolun ve ticaretin önemi iyi kavramışlardı. […]