İpek Yolu Kısaca

İpek Yolu Kısaca, İpek Yolu diye bilinen ve Orta Asya, İran üzerinden Akdeniz ve Karadeniz’e uzanan ticaret yolu, aynı zamanda ticaretin yanı sıra din, dil, edebiyat, müzik, mimari, kıyafet, yemek kültürü ve savaş araçları bakımında kültürler arası etkileşimi hızlandırmıştır. Bu durum İpek Yolu üzerinde bulunan devletler arası rekabetin nedeni olmuştur. Türk devletleri, bu yolu kontrol altında tutmak için büyük çaba harcamıştır. İpek Yolu, Türklerin komşuları ile olan ilişkilerini de etkilemiştir.

Tarihi ipek yolu güzergahını gösteren harita

Tarihi ipek yolu güzergahını gösteren harita

İpek Yolu üzerindeki Türk-Çin egemenlik mücadelesi, MS 1000 yıllarına kadar sürmüştür. Bu Mücadele, Asya Hun Devleti Döneminde başlamıştır. Çin İmparatoru Wu-ti (MÖ 141-MÖ 87)’nin Yüksek rütbeli bir subaya hazırlattığı rapor, bunun en belirgin örneğidir. Bu subay, İpek Yolu üzerinde yer alan ülke ve kavimleri incelemiş ve Türklere karşı iş birliğinin yollarını araştırmıştır. Çalışmalarını da Çin imparatoruna rapor hâlinde sunmuştur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.