İrlanda

İrlanda Sanatı Hakkında Bilgiler

Tunç devrinde İrlanda sanatı, yont­ma taşlarla, ince bir zevkle süslenmiş ve çoğu kez altından yapılmış çok sa­yıda eşyayla (mücevherler, kül kapla­rı, vb.) temsil edilir. New Grange ve Sliathna-Calliaghe’daki tümülüsler, en güzel yontma taş bloklarıyla çevrili megalitik dö­nemden kalma iki İrlanda anıtı ola­rak kabul edilir; New Grange’de kö­şegen çizgiler, geçmeler ve çember­lerle süslü sarmal motifi, bunların […]

İrlanda Ekonomisi

İRLANDA CUMHURİYETİ (EİRE) EKONOMİSİ Doğumla çoğalmanın dengeleyemediği dış göç (her yıl 30.000 genç İrlandalı ülkeden göçmektedir), İr­landa iktisadının zayıflığını açıklar. Başlıca kaynak tarımdır (1992’de et­kin nüfusun % 15’i tarımda çalış­maktaydı). Tarımın en başta gelen özellikleri, tarım işletmelerinin küçüklüğü, hâlâ karasaban kullanmada direnme ve İngiliz pazarına bağımlı­lıktır. Bu koşullarda, kırsal yaşam güçtür. Adanın batısındaki dağlar­da, köylüler […]

İrlanda Tarihi

İngiltere’nin Boyunduruğuna Girmeden Önceki Eski İrlanda Gaeller diye adlandırılan Keltlerin yaşadığı İrlanda, İ.Ö. IV. yy’da Romalıların fethinden ve Ger­men akınlarından uzak kaldı. Ulusal din kahramanı olarak benimsenen Aziz Patrick tarafından V. yy’da Hıristiyanlaştırılan ülke, VI. ve VII. yy’larda barbarlaşmış bir Batı’nın başlıca kültür merkezi oldu. Bu altın çağ İskandinav akınlarıyla birden so­na erdi (795). Keltlerin […]

İrlanda Nüfus Bilgileri

V. yy’da Hıristiyanlığı kabul eden Keltlerin yaşadığı İrlanda, Germen akınlarından uzakta kaldı; ama XVI. ve XVII. yy’larda İngiliz boyunduruğuna girdi. Kuzeydoğuya (günümüz­deki Kuzey İrlanda), Presbiteryen di­nine bağlı İngiliz ve özellikle İskoçyalı küçük işletmeciler yerleştiler. Bunların soyundan gelenler İngilte­re’ye bağlılığı sürdürmeyi isteyen ve Kuzey İrlanda’daki Katolik azınlığın tepkisine yol açan Protestan çekirde­ği oluştururlar. Kuzey İrlanda’da nü­fus […]

İrlanda Cumhuiyeti Coğrafyası ve Genel Bilgiler

Avrupa’nın batı ucunda yer alan,bü­yüklük bakımından ikinci Britanya adası. Kuzey ve Saint-George kanal­larıyla Atlas Okyanusu’yla birleşen İrlanda, İrlanda deniziyle Büyük Bri­tanya’dan ayrılır. Londra’yla yapılan 1921 anlaşmasıyla adadaki 32 eyalet­ten ancak 26’sına bağımsızlık tanın­mıştır (Eire ya da İrlanda Cumhuriye­ti); geri kalan altısı, İngiltere’nin bir parçası olan Kuzey İrlanda’yı (Ulster) oluşturmuştur. Bağımsız bir devlet olan Eire (İrlanda […]