İsrail

İsrail Ekonomisi

Borçlanma oranı giderek artan, ama bu arada katışıklı ulusal geliri 25 yıl­da on katından fazlaya yükselmiş bu­lunan İsrail’in iktisadı, dünya Yahudilerinden gelen yardıma karşın çok cılızdır. Bu durumun nedenlerini, yakın dönemde aşağı yukarı sürekli savaş durumunda (bütçenin % 40’tan fazlası askeri harcamalara ay­rılır) bulunulmasında olduğu kadar, İsrail toplumunun kendi özelliklerin­de de aramak gerekir. Kuşkusuz, nü­fusun […]

İsrail’in Tarihi ve Kuruluşu

İsrail 14 Mayıs 1948’de kurulmuş olan bir devlettir. Kökenlerini anlaya­bilmek için, XIX. yy’ın sonunda bazı Yahudilerin, İ.S. 70’ten ve 135’ten sonra yeryüzünün her yanına dağılmış olan bütün Yahudileri bir araya getirerek ulusal Yahudi ocağı yarat­ma düşlerini anımsamak gerekir. İş­te bu düşünce yüzyıllar boyunca çe­şitli baskılar altında ezilen Avrupa Yahudileri tarafından benimsendi, hatta kimi zaman gerçekleşme […]

İsrail Coğrafyası Fiziki Özellikler

Yüzölçümü : 20 700 km2 Nüfusu: 2.477.000 (1992) Nüfus yoğunluğu: Km2’ye 216,2 kişi Başkenti: Kudüs (448.200 nüf.) Dili: İbranice; Arapça Dini: Musevilik; İslâm; Hıristiyanlık Para birimi :Şekel Yakındoğu’da devlet. Kuzeyde Lübnan, kuzeydoğuda Suri­ye, doğuda ve güneydoğuda Ürdün, güneyde ve güneybatıda Mısır’la sı­nırlanan İsrail batıda Akdeniz’le çev­rilidir. Ülkenin ayrıca güneyinde Aka­be körfezine küçük bir kıyısı vardır. İsrail’in […]