iyonik bağ

İyonik ve kovalent bağlı maddelere örnekler veriniz.

İyonik ve kovalent bağlı maddelere örnekler veriniz. İyonik bağlı maddeler İyonik bağ, iki atom arasında, zıt yüklülükten dolayı elektron alışverişi sonucu oluşan bağlardır. iyonik bağın oluşması ile ilgili açıklamlamalara bakabilirsiniz İyonik bağlı madde örnekleri NaF: Sodyum flor bileşiği NaCl: Sodyum klor bileşiği (tuz) NaBr: Sodyum bromide bileşiği NaI: Sodyum iyodür bileşiği KCl. Potasyum klor bileşiği KBr: […]

Farklı elementler bir araya gelince nasıl bileşik oluştururlar?

Farklı elementler bir araya gelince nasıl bileşik oluştururlar? Bu sırada ne tür olaylar gerçekleşir? Farklı elementlerin atomları, katmanlarındaki elektron durumlarına göre, elektron alışverişi yaparak iyonik bağ ile bağlanarak bileşik oluşturur. İyonik bağ, atomların son katmanını 8 elektrona tamamlama eğilimleri vardır. Bu tamamlamayı erçekleştirmek için elektron alış verişine girerler. Bu elektron alışverişi ile oluşan bağlara denir. […]

Modelde verilen madde iyonik bağla mı, kovalent bağla mı oluşmuştur Neden?

Yandaki modelde verilen madde iyonik bağla mı, kovalent bağla mı oluşmuştur? Neden Açıklayınız.   Resimdeki modelde gösterilen bileşik bir iyonik bağ ile oluşmuştur. Farklı atomlar kovalent bağ oluşturamamakta ancak iyonik bağ oluşturabilmektedirler. Resimde görülen modelde de 2 farklı renklerin temsil ettiği 2 farklı atomdan iyonik bağ ile oluşmuştur. Fen ve teknoloji 7. sınıf sayfa 149 bulalım […]

Elementlerden hangileri arasında iyonik bağ oluşması beklenir?

Aşağıda atom modelleri verilen elementlerden hangileri arasında iyonik bağ oluşması beklenir? Oluşan bileşiklerde hangi elementler anyon, hangileri katyondur? Bu elementlerden hangisi bağ oluşturmaz? Neden?   Resimde görülen atom modellerinden; 3 ve 4 nolu elementler ile 2 ve 6 nolu elementler arasında iyonik bağ oluşması beklenir. Bu oluşan bileşiklerde, 2 nolu resimde görülen element, toplam 8 […]

23. Etkinlik Karikatür Ne Anlatıyor? (İyonik Bağ)

23. Etkinlik: Karikatür Ne Anlatıyor? 7. sınıf fen çalışma kitabı 85. sayfa iyonik bağ etkinliği çözümü  Karikatürü inceleyiniz. Karikatürde anlatılmak istenen nedir? Yazınız. Öğretmen: “Dışarıda ilginizi bu kadar çeken ne var ki dışarı çıkmak istiyorsunuz?” İyonik bağını çok iyi temsil eden bir karikatürdür. Lityum (Li) nötr dudurmda son katmanında 1 elektron vardır. Li+ simge durumunda […]

İyonik Bağ nedir?

Kimyasal bağ nedir? Çeşitleri nelerdir? Kimyasal bağ ironik ve kovalent bağ şeklinde 2 çeşittir. Bu konumuzda iyonik bağ açıklanacak bundan sonraki konumuzda kovalent bağa yer verilecektir. 1. Fotoğraftaki molekül modellerinde kullanılan kürdanların görevi nedir? Bu fotoğrafta kullanılan kürdanlar molekül modellerini birbirine bağlamıştır. 1. İyonik Bağ Aynı veya farklı element atomlarının oluşturduğu moleküllerde atomları bir arada tutan bağlayıcı bir […]