Elementlerden hangileri arasında iyonik bağ oluşması beklenir?

Aşağıda atom modelleri verilen elementlerden hangileri arasında iyonik bağ oluşması beklenir? Oluşan bileşiklerde hangi elementler anyon, hangileri katyondur? Bu elementlerden hangisi bağ oluşturmaz? Neden?

hangisi iyonik bağ oluşturur

 

Resimde görülen atom modellerinden; 3 ve 4 nolu elementler ile 2 ve 6 nolu elementler arasında iyonik bağ oluşması beklenir. Bu oluşan bileşiklerde, 2 nolu resimde görülen element, toplam 8 elektron, son katmanında 6 elektron vardır. Dışarıdan 2 elektron alarak anyon olur. 6 nolu resimde görülen element, toplam 4 elektron son katmanında 2 elektron bulunur. 2 elektron vererek katyon olur. Bu iki element arasında iyonik bağ oluşur.

3 nolu resimde görülen element toplam 19 elektron, son katmanında bir elektron vardır. 1 elektron vererek katyon olur. 4 nolu resimde görülen element toplan 17 elektron, son katmanında 7 elektron vardır. 1 elektron alarak anyon olur. 3 ve 4 nolu resimdeki elementleri iyonik bağ ile kurmaları beklenir.

5 nolu resimdeki elementin, başka elementlerle bağ oluşturması beklenmez. Çünkü son elektron katmanında 8 elektron bulunur. Katman tam dolu olduğu için kararlı bir atomdur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.