İzlanda

İzlanda Ekonomisi

Maden kaynaklarının yokluğuna ve besin maddelerinin üçte ikisinin dı­şardan alınması zorunluğuna karşın, İzlanda halkının yaşama düzeyi oldukça yüksektir. Bu refahın nedenle­rinden biri, İkinci Dünya savaşı sıra­sında adaya Müttefik kuvvetlerinin yaptığı yatırımlar ve Keflavik askeri üssüne (bu üs A.B.D’nin yönetimin­dedir) ödenen kiradır. Ama son yıl­larda enflasyon oranının sürekli yük­selmesi, bu refahı tehdit etmeye baş­lamıştır. İklim koşullarının […]

İzlanda Tarihi

VIII. yy’da İrlandalı din adamları ta­rafından bulunduğu kesinlikle bili­nen İzlanda’ya, IX. yy’da Norveç’ten gelen Vikingler yerleştiler. Onların eski İskandinav kumrularıyla (özel­likle Alting, yani özgür insanlardan oluşan kurul) ada bir tür bağımsız cumhuriyete dönüştü. XIII. yy’da iç rekabetler sonunda Norveç egemen­liğine elverişli bir ortam oluştu ve Norveç kralı Haakon IV, adayı hima­yesine aldı. Danimarka’nın Norveç’e karşı […]

İzlanda Coğrafyası ve Nüfusu

Kuzey Avrupa’da ülke. Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde ve Ku­zey Kutup Çemberi’nin hemen güne­yinde yer alan volkanik kökenli İzlan­da adası üstünde kurulmuş olan ülke, Grönland’dan Danimarka boğazıyla ayrılır, kuzey batısındaysa Kuzey Buz Denizi uzanır. Coğrafya Uzun Atlas Okyanusu sırtının doruk noktasını oluşturan İzlanda, trapps adı verilen yaylalar halinde dizilmiş yarıklardan çıkan bazaltlı kalın lav ta­bakalarıyla kaplı bir […]