Jamaika

Jamaika Ekonomisi

İktisadi Faaliyetleri Jamaika iktisadi ve mali bağımsızlı­ğını sağlamaya yetersiz olan başlıca üç tip geleneksel etkinliğe ağırlık vermiştir. Etkin nüfusun % 31’ini (1992) geçindiren tarımda en büyük pay şeker kamışınınken, besin ürün­lerine, gün geçtikçe daha çok yer ayrılması, şeker kamışı tarımına ayrılan alanların 1993’te toplam tarım top­raklarının %4’üne düşmesine yol aç­mıştır (1992’de şeker kamışı üretimi 2 […]

Jamaika Coğrafyası ve Tarihi

Büyük Antil adalarında ülke. Antil Denizi’nde, Küba’nın güneyin­de bulunan Jamaika, büyüklük açı­sından Büyük Antil adaları arasında üçüncü sırada yer alır. Jamaika Coğrafi Özellikleri Jamaika üç doğal bölgeye ayrılan dağlık bir adadır. Daha yüksek olan doğu bölgesinde, doruk noktası 2.256 m’yi bulan Mavi Dağlar (Blue Mountains) uzanır. İç bölge, yüksekliği 500 m’yi geçme­yen bir yayladan oluşur. […]