Japonya

Japonya’da Sanat

Japon sanatı büyük sülalelerin (Asuka, 552-645; Heian, 794-1185; Muromaçi, 1338-1573; Edo, 1603-1868; vb.) dönemlerine rastlayan belli başlı dö­nemlerden geçmiştir. Başlıca özelliği, yalınlığıyla ince ve cüretli bir gerçekçilik anlayışı içinde olması, ayrıca her zaman kolay bulunabilen malzemeler­den yararlanmasıdır. Şinto Anlayışı Konfuçius ve Buddha felsefesinin ağırlıkta olduğu Nara dönemi (600-794) sanatı her şeye karşın Şinto anlayışından (Cilalıtaş […]

Japonya’da Edebiyat

Japon edebiyatı, Çin edebiyatından daha geç, ancak Çin harflerinden ya­rarlanılarak yapay bir Japon yazısının yaratıldığı dönem olan İ.S. VIII. yüz­yılda ortaya çıkmıştır. Başlangıç Yılları: Nara Dönemi Nara, 710’da başkent oldu. Daha ön­ce naip Şotoku-Taişi’nin (572-621) 17 Maddelik Anayasa’sı gibi resmi metinler çince yazılıyordu, ama çok sa­yıda sözlü gelenek varlığını sürdür­mekteydi (düz yazı türünde büyük söz­ler olan […]

Japonya Ekonomisi

Japonya İktisadi Faaliyetler Küçük işletmeler ve büyük şirketler, gelişen kapitalizm ve devletçilik (planlı iktisat) arasında çift yönlü bir çelişki taşıyan Japon iktisadı sürekli bir hızla büyüdü. Ülke, İkinci Dünya savaşından hemen sonra A.B.D’nin baskısıyla köklü değişimler geçirdi: 1946 toprak reformuyla işletmecile­rin % 70’inin, topraklarının sahibi ol­maları sağlandı. Tekelleşmeye karşı 1947 yasası büyük zaibatsu’ları da­ğıttı (ama, bunlar çok […]

Japonya Tarihi

Başlangıçtan XVI. Yüzyıla Japonya Tarihi Japonya’nın kuruluş yıllarıyla ilgili bilgiler, ilk imparatorun (mikado) İ.Ö. VII. yy’da yaşadığını ortaya ko­yan efsanelerden çıkarılır. Çin’le ilk ilişkiler, İ.S. I. yy’da kurul­du: III. yy’da da iyice sıklaşmıştı. Ja­ponya’nın, birlikler gönderdiği Ko­re’yle olan karşılıklı ilişkileri, VII. yy’da barışçı bir görünüm kazandı. Japon öğrenciler, sanat ve tıp öğreni­mi için Çin’e gittiler. […]

Japonya Nüfusu

Yüzölçümü :370.073 km2 (Ryukyu ile birlikte 372.313 km2) Nüfusu :124.017.000 (1992) Nüfus yoğunluğu : Km2’ye 333 kişi Başkenti :Tokyo (8.386.030; banliyöleriyle 11.904.370; 1992) Dili:Japonca Dini:Buddhacılık; Şinto Para birimi :Yen Nüfus Sarı ırktan olan Japon halkı, tarihinin başlangıç yıllarından beri ortaya çı­kan etnik karışımlar nedeniyle son derece farklılık gösterir. İ.Ö. III. yy’da Jomon insanlarının yerini, kuzeyden gelen (Hokkaido, Honşu’nun […]

Japonya Coğrafi Özellikleri

Uzakdoğu’da ülke. Asya’nın doğu kıyıları karşısında yer alan Japonya, kuzeyde Ohotsk denizi, batıda Japon denizi, doğuda ve güney­doğuda Büyük Okyanus, güneybatıda Doğu Çin deniziyle çevrili bir adalar ülkesidir. Japonya toprakları 46. paralelle 31. paralel arasında bir yay biçiminde di­zilmiş irili ufaklı 3.400 adacık üstüne yayılmıştır. Ama ülke gerçek anlam­da, kuzeyden güneye doğru sıralanan başlıca dört […]