kan

Kan Nakli Nedir? Tarihi Nakil Teknikleri Kan Türevleri

Kan Nakli Kan aktarımı (kan nakli) bir hastanın damar sistemine, taze ya da saklan­mış tam kan ya da kan türevleri şırın­ga etmektir. Kan Nakli Tarihi Kan aktarımı düşüncesi çok eskilere uzanır; gerçekten de Eski Mısır tari­hinde ve Herophilos’un anatomiyle il­gili incelemesinde kan aktarımından söz edilmektedir. XV. yy’da papa İnnocentius VIII’in kan aktarımıyla iyi­leştirilmiş olduğu sanılır. […]

Kantipleribilimi ve Kan Grupları Hakkında Bilgi

KANTİPLERİBİLİMİ VE KAN GRUPLARI Kantipleribilimi (hemotipoloji) kanda­ki kalıtımsal özellikleri inceleyen bir bilim dalıdır. Gerek kan hücreleri üs­tünde, gerekse serumda, kan “işaret­leyicileri” diyebileceğimiz etkenler vardır; bunlar kalıtım denetimi altın­dadırlar ve her bireyi belirleyici özel­likler oluştururlar. Kan etkenleri ilk kez Avusturyalı bağışıklıkbilimci Karl Landsteiner tarafından ortaya kon­muştur. Bu bilim adamının buluşuyla insan kanı dört büyük grup (A, […]

Kan Yuvarlarının Oluşumu Kemik İliği ve Lenf Dokusu

Hematopoyez: Kan Yuvarlarının Oluşumu Embriyoda kan hücreleri mezanşim kökenlidirler ve kan adacıkları çeper­lerinden ayrılmışlardır. Dölüt yaşamı­nın ikinci ayında alyuvarların öncüle­ri olan ilk çekirdekli alyuvarlar (eritroblastlar) görülürler. Akyuvarlar da­ha sonra ortaya çıkarlar. Üçüncü ay­da, karaciğerde, daha sonra dalakta hematopoyez gerçekleşir. Beşinci ay­dan başlayarak da kemik iliğine yer­leşir. Bazı patolojik koşullarda, eriş­kinin karaciğeri ile dalağı, hücrelerin­den bir […]

Kan Nedir? İşlevi ve Kanın Öğeleri

İnsan ve omurgalılarda kırmızı, öbür hayvanlardaysa beyaz ya da farklı renkte olan ve bir damar sistemi için­de dolanarak bütün organlara dağılan sıvı. İnsan bedeninde 4-5 lt kan dolaşır; bu oran, beden ağırlığının % 7-9’unu oluşturur. Kanın ısısı ortalama 37,7°C’tır. Kanın İşlevi Kan, dolaşımı nedeniyle, birbirinden farklı işlevler üstlenir: — solunum işlevi: Oksijeni akciğerler­den dokulara taşırken, dönüşte […]