Kanada

Kanada Ekonomisi

XX. yy’a kadar Kanada ekonomisinin te­melini tarım oluşturuyordu. Günümüz­de Kanada Ekonomisi ise halkın ancak % 7’si tarım ke­siminde çalışır, ama makineleşme sa­yesinde, tarım alanındaki üretimin ar­tış hızı kesilmemiştir ve tarım iktisat­ta hâlâ önemli bir yer tutar. Bu üreti­min % 90’ı iç kesimlerdeki ovalardan, Büyük Göller yöresinden ve Saint Lawrence dolaylarından sağlanır. Ba­tıda yaygın buğday tarımı […]

Kanada Tarihi

Modern Kanada XVI. yy’a doğru, bü­yük coğrafi keşifler zamanında doğdu. Ama bu topraklarda, yüzlerce yıldır, iki kıtanın buzlarla birbirlerine bağlı olduğu sırada Asya’dan kalkıp Bering boğazını geçerek Amerika kıtasma geldikleri sanılan yerli toplulukları ya­şıyordu. Kanada kıyılarına ilk ayak basan Avrupalılar kuşkusuz Vikinglerdi. Çok daha ileri bir tarihte, 1497’de, İngiltere kralı hesabma yol­culuk eden Giovanni Caboto, […]

Kanada Coğrafi Özellikleri İklimi ve Nüfusu

Yüzölçümü :9 976 139 km2 Nüfusu :26 833 500 (1992) Nüfus yoğunluğu :Km2’ye 2,6 kişi Başkenti ;Ottawa (300 760 nüf.; banliyölerle 863 000 nüf.; 1992) Dili:İngilizce ve fransızca Dini :Katolik; Metodist; Anglikan; Presbiteryen; Lutherci; Baptist; Musevi Para birimi :Kanada doları   Kuzey Amerika’da ülke. Kuzeyde Kuzey Buz Denizi, doğuda Atlas Okyanusu, batıda Büyük Okya­nus, güneyde […]