karışım

Madde modellerinden hangisinin homojen hangisinin heterojen…

Aşağıdaki madde modellerinden hangisinin homojen, hangisinin heterojen karışıma ait olduğunu belirtiniz., 1 numaralı model heterojen karışıma, 2 numaralı model homojen karışıma aittir. Homojen karışım nedir? Bu karışımlara genel olarak çözelti denmekte, özellikleri, tek bir madde gibi gözüken, çözeltinin her yerinde aynı oranda karışmış olmasıdır. Tuzlu su, çeşme suyu Heterojen karışım nedir? Karışımın her tarafında farklı […]

Bileşiklerle karışımlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

Bileşiklerle karışımlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Bileşikler ve karışımların benzerliği farklı cins atomlardan oluşmalıdır. Bileşikler ve karışımların farklılığı bileşiklerin kendinden başka maddeye ayrılamaması ve bileşiği oluşturan elementlerin özelliklerini kaybetmesidir. Karışımlarda elementler özelliklerini kaybetmezler. – Bileşiklerin elementleri kendi özelliklerini yitirirler. Karışımlarda atomlar kendi özelliklerini yitirmezler. – Bileşiklerde elementler belli oranlarda birleşirler. Karışımlarda elementler her oranda birleşebilir.

Birbirine karıştırılarak hazırlanan yiyecek ve içeceklere örnekler bulunuz.

Birbirine karıştırılarak hazırlanan yiyecek ve içeceklere örnekler bulunuz. Bu karışımların adlarını ve karışımları oluşturan maddeleri defterinize çizeceğiniz aşağıdaki gibi bir tabloya yazınız. Her bir karışımın kaç maddeden oluştuğunu belirtiniz. Hazırladığınız tabloyu arkadaşlarınızın hazırladığı tablolarla karşılaştırınız. 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 156. sayfa Bulalım etkinliği çözümü. Çoban salatası: Domates, salatalık, taze soğan, yeşil biber, maydanoz ve baharatlar, […]

Element Bileşik ve Karışım

ELEMENTLER VE ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ 1. Okulda bir öğrenci, ad ve soyadıyla çağrılsa o çağrıya isim benzerliği nedeniyle birden çok öğrenci cevap verebilir. İsim yerine numara kullanılırsa durum ne olur? Neden? Bir okulda veya sınıfta aynı ismi taşıyan bir çok öğrenci vardır. İsim ile seslenildiğinde, bu isme sahip bütün öğrenciler bu seslenmeye bakacaktır. İsim yerine her öğrenciye bir […]

Saf madde ve karışımların yapıları arasındaki farklılıklar nelerdir?

 Saf madde ve karışımların atomik ve moleküler yapıları arasındaki farklılıklar nelerdir? Çevremizdeki bütün maddeleri birbirinden farklı kılan özellikleri vardır. Bu farklılık o maddelerin atomik ve moleküler yapısıyla ilgilidir. Yapısında kendisinden başka madde içermeyen maddelere saf madde denir. Bu sebeple bütün elementler ve bileşikler saf maddelerdir. Örneğin altın, saf bir maddedir. Saf su da aynı şekildedir. Daima iki […]