Bileşiklerle karışımlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

Bileşiklerle karışımlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Bileşikler ve karışımların benzerliği farklı cins atomlardan oluşmalıdır. Bileşikler ve karışımların farklılığı bileşiklerin kendinden başka maddeye ayrılamaması ve bileşiği oluşturan elementlerin özelliklerini kaybetmesidir. Karışımlarda elementler özelliklerini kaybetmezler.

– Bileşiklerin elementleri kendi özelliklerini yitirirler. Karışımlarda atomlar kendi özelliklerini yitirmezler.

– Bileşiklerde elementler belli oranlarda birleşirler. Karışımlarda elementler her oranda birleşebilir.

– Bileşikte, birleşen elementler yeni özellikli bir madde oluşturur. Karışım ile yeni madde meydana gelmez.

– Bileşiklerin atomları birbirine kimyasal bağlar ile bağlanmıştır. Karışımda ise atomlar arasında kimyasal bağ yoktur.

– Bileşikler, kimyasal değişimler sonucu, karışımlar fiziksel değişimler sonucu oluşur.

– Bileşikler, atomları ve yapıları formül ile gösterilir. Karışımları göstermek için ise formül kullanılmaz.

– Bileşikler, saf madde durumundadır. Karışımlar ise saf madde değil adı üzerinde karışımdır.

– Bileşikler homojen maddedir. Karışımlar ise homojen olabileceği gibi heterojen de olabilir.

– Bileşiklerin, kaynama, donma, erime, yoğunlaşma sıcaklıkları sabitken, karışımlarda  bu donma, erime, kaynama, yoğunlaşma sıcaklıkları sabit değildir.

– Bileşikler kimyasal yol ile, karışım fiziksel yol ile ayrılırlar.

– Bileşiklerin öz kütleleri sabit, karışımların sabit değildir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.