Madde modellerinden hangisinin homojen hangisinin heterojen…

Aşağıdaki madde modellerinden hangisinin homojen, hangisinin heterojen karışıma ait olduğunu belirtiniz.,

hoöojen ve heterojen karışım

1 numaralı model heterojen karışıma, 2 numaralı model homojen karışıma aittir.

Homojen karışım nedir?

Bu karışımlara genel olarak çözelti denmekte, özellikleri, tek bir madde gibi gözüken, çözeltinin her yerinde aynı oranda karışmış olmasıdır. Tuzlu su, çeşme suyu

Heterojen karışım nedir?

Karışımın her tarafında farklı oranalarda gelişi güzel oluşmuş karışımlara denir. Karışık çerez tabağı, maden filizler, toprak

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.