rüzgar

İklim Nedir? Oluşumu ve Dünya İklim Özellikleri

Yeryüzündeki herhangi bir bölgenin ya da yerin, uzun bir süre içindeki or­talama atmosfer durumu ve söz konu­su durumun gelişimini yansıtan mete­oroloji olaylarının tümü. İklim kavramı, yeterince uzun bir dö­nem boyunca ve belli bir bölge için at­mosferin ortalama durumunu nitele­yen öğeleri bir araya toplar. Birbirle­rini yakından etkileyen bu öğeler şöy­le sıralanabilir. Yere yakın tabakalar­daki sıcaklık; güneş […]

Alternatif Enerji Kaynakları Nedir?

Alternatif Enerji Kaynakları Nedir? Çağımızda dünya enerji üretiminde en çok kullanılan kaynaklar kömür, petrol, doğalgaz gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Özellikle doğalgazın çevreye daha az zarar vermesinden dolayı enerji üretimindeki payı sürekli artarak devam etmektedir. Dünyanın en çok tüketilen enerji kaynağı petroldür. İkinci sırada geçmişe göre kullanımı sürekli azalan maden kömürü ve üçündü sırada tüketimi ve […]