sembol

Elektrik devre elemanlarını sembollerle göstermenin sağlayacağı yararlar

Elektrik devre elemanlarını sembollerle göstermenin sağlayacağı yararların neler olduğunu arkadaşlarınızla tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize not ediniz. Elektrik devreleri çeşitli sempllerle gösterilir. Böyle gösterilmesinin çeşitli yarları vardır. Devre elemanları çok çeşitlidir. Bunları bir şemada bir devre üzerinde gözükmesi gerekir. Devre üzerinde bu gösterimi bir resim ile veya yazı ile gösterimi zordur ve karışıklığa sebep olabilecek durumda […]

Sembol ile formül arasındaki fark nedir? Açıklayınız.

7. a. Sembolleri Türkçe adlarının ilk harfleri olmayan elementlere örnekler veriniz. Bu elementlerin adlarını ve sembollerini yazınız. Türkçe adlarının ilk harfi sembol olmayan elementlerden bazıları: C – Karbon N – azot Na – sodyum P – fosfor S – kükürt K – potasyum Ca – kalsiyum Cr – krom Zn – çinko Ag – gümüş […]